Aceastӑ certificare înscrie BU Saint-Gobain Rigips în rândul companiilor care se angajeazӑ sӑ reducӑ şi sӑ ţinӑ sub control consumurile energetice, în linie cu cerinţele Legii 121/18.07.2014 privind Eficienţa Energeticӑ, prin care România şi-a stabilit o ţintӑ naţionalӑ indicativӑ de reducere cu 19% a consumului de energie.