Ce reprezintă confortul acustic?

Chiar și în timpul somnului, urechile noastre, cu cele trei părți constituente: exterioară, medie și interioară, recepționează, transmit și detectează sunetul respectiv. Presiunea sonoră determină vibrația timpanului, stimulând nervii din urechea internă. Amplitudinea presiunii determină volumul sunetului, măsurat în decibeli. Numărul de oscilații într-o secundă determină frecvența, măsurată în Hertzi.
 
Confortul acustic din spațiile interioare depinde și de cât de bine este controlată propagarea sunetului. Zgomotele exterioare, interioare, cele de impact și cele produse de funcționarea echipamentelor sunt transmise prin aer sau prin materialele de construcție. Modul în care urechea umană percepe sunetul depinde și de durata de reverberație a sunetului în interiorul încăperii. De aceea, pentru a evalua confortul acustic într-o clădire, nivelul presiunii acustice și durata de reverberație sunt principalele elementele calculate. Nivelul sunetului se evaluează în funcție de nivelurile de zgomot de fundal sau de vârf. Acustica unei camere este apreciată în funcție de timpul de reverberație, nivelul de inteligibilitate și nivelul de confidențialitate. În funcție de funcționalitatea clădirii sau a camerei, se vor aplica cerințe acustice diferite.
 
Sursa foto: Saint-Gobain
 
Cum obținem confortul acustic?

Pentru a proiecta clădiri ce oferă un grad de confort acustic sporit, trebuie să fie luate în considerare nevoile punctuale ale ocupanților, dar și factorii externi și de arhitectură: tipul de construcție, obiceiuri culturale, tipuri de zgomot, potențialul de disconfort, sistemele de construcții și materialele. Nivelurile de zgomot pot fi previzionate printr-o analiză a spațiului și o anticipare a nevoilor de performanță a clădirii.

Sursa foto: Saint-Gobain

Fiecare tip de construcție va avea propriile cerințe acustice și de aceea arhitecții proiectează o clădire confortabilă urmând indicațiile din documente legislative specializate, cum ar fi Normativul privind acustica în construcții și zone urbane, Indicativ C 125 - 2013. Pentru a obține un confort acustic satisfăcător, trebuie folosite soluții constructive adaptate, cu performanțe certificate de către teste sau calcule acustice. Saint-Gobain propune o serie de astfel de soluții și materiale. 
 
Pereții interiori (sau de compartimentare) sunt unul dintre elementele cele mai importante în ceea ce privește izolarea acustică perfectă dintre încăperi. Saint-Gobain propune o serie de soluții de pereți de compartimentare în care sunt utilizate plăcile din gips-carton (SR EN 520 + A1:2010) RIGIPS® FONIC TIP D PENTRU IZOLARE FONICĂ. Aceste plăci au miez din ipsos alb cu densitate mărită, cu muchie PRO, înveliș din carton rezistent, albastru și sunt greu combustibile (clasa de reacție la foc A2-s1,d0). 
Sursa foto: Saint-Gobain

ISOVER OPTIMA - StopZgomot este un sistem destinat îmbunătăţirii confortului acustic prin creșterea izolației fonice la zgomotul aerian a pereților despărțitori. Sistemul poate fi montat pe pereţii despărțitori existenți din zidărie care separă două apartamente/case sau două camere situate în interiorul aceluiași apartament/case.

Sursa foto: Saint-Gobain

 

Unul dintre cele mai întâlnite tipuri de zgomot, în special în clădirile cu mai multe etaje, este zgomotul de impact. Acest tip de zgomot apare în urma unor şocuri sau lovituri aplicate elementelor rigide ale clădirii (planşee, pereţi) ca urmare a activităţilor cotidiene (mersul încălţat, obiecte căzute pe pardoseală) şi se transmite în toată clădirea. Metoda cea mai eficientă de reducere a acestui tip de zgomot este izolarea la sursă prin realizarea de “dale flotante”. Aceasta presupune aplicarea unei pardoseli (şapă) ce se sprijină pe planșeul portant, fiind separată de acesta printr-un strat elastic de vată minerală.

Saint-Gobain propune realizarea acestui strat elastic cu ajutorul plăcilor Isover T-P. Soluțiile de dală flotantă realizate cu aceste plăci prezintă o atenuare foarte eficientă a zgomotului de impact și suportă fără probleme încărcările create de sarcinile dispuse deasupra lor.