Antoine Vignial: Etica și conformitatea sunt în centrul Principiilor noastre de Conduită și Acțiune. Adoptate în 2003, aceste Principii reprezintă „constituția” Grupului nostru și aderarea la ele este o condiție pentru a fi angajat Saint-Gobain. A acționa cu integritate în toate circumstanțele și a respecta obligațiile noastre legale sunt valori fundamentale alese și promovate de Saint-Gobain. Prin urmare, este în primul rând o chestiune de cultură corporativă, susținută de fiecare dintre noi: motivantă și liniștitoare pentru angajații noștri și atractivă pentru cei viitori. Ele sunt, de asemenea, un element cheie al Scopului nostru.
 
Etica și conformitatea îndeplinesc, de asemenea, așteptările părților interesate. Clienții noștri, furnizorii, subcontractorii, acționarii, dar și ONG-urile, comunitățile și societatea civilă se așteaptă ca multinaționalele să conducă prin exemplu. Astăzi, respectarea literei legii nu mai este considerată suficientă: trebuie să fim capabili să facem mai mult și mai bine, în funcție de dialogul nostru cu părțile interesate. Etica și conformitatea fac parte din Etica Afacerilor, unul dintre pilonii responsabilității sociale corporative și care acoperă, de asemenea, inițiativele noastre de mediu.
 
Clara Ingen-Housz: Etica și conformitatea sunt aici pentru a proteja angajații, părțile interesate și Grupul însuși. Într-adevăr, ne permite să ne îndeplinim angajamentele internaționale, cum ar fi Pactul Global al Națiunilor Unite și să respectăm legile aplicabile din întreaga lume.
 
Acestea includ legile anticorupție, legile concurenței, sancțiunile economice și reglementările privind controlul exporturilor. Dincolo de aceasta, conformitatea noastră cu reglementările privind datele cu caracter personal, datoria legii vigilenței și cerințele sale privind integritatea lanțului de aprovizionare sau angajamentele noastre privind drepturile omului contribuie la aceleași obiective generale.
 

 

CINE SUNT MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE? 

 
Antoine Vignial: Clara, în echipa mea, conduce echipa centrală și lucrează cu ofițerii de etică și conformitate în țările sau activitățile Saint-Gobain.
 
Clara: Există, de asemenea, o rețea vastă de corespondenți de conformitate care contribuie considerabil la diseminarea culturii conformității pe teren.

 

 

CE FACE DEPARTAMENTUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE?

 
Antoine Vignial: Departamentul de Etică și Conformitate dezvoltă și implementează programul de etică și conformitate aprobat de Top Management. În îndeplinirea atribuțiilor sale, acționează independent și imparțial. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că membrii acestui departament își îndeplinesc misiunea în mod eficient și fără interferențe.
 
Clara Ingen-Housz: Departamentul este permanent în legătură cu activitățile și cu alte funcțiuni (resurse umane, financiar și IT în special). Programul se concentrează pe mai multe direcții: adoptarea de politici și proceduri (cum ar fi Politica Anticorupție), formare profesională (cum ar fi „Conformitatea” cu legea  concurenței), cartografierea riscurilor noastre, în special riscurile de corupție, diligența cu privire la integritatea terților și controale sub formă de audituri vizate. Departamentul gestionează, de asemenea, sistemul profesional de alertă pentru raportarea încălcărilor grave ale legii sau ale regulilor și regulamentelor interne, care este acum digital; corespondenții de conformitate acționează ca Examinatori de Alerte și sunt responsabili de examinarea faptelor raportate descrise în alertă.
 

 

CONFORMITATEA ȘI AFACERILE MERG ÎMPREUNĂ?

 
Antoine Vignial: În timp ce etica și conformitatea îi privește pe toți, managementul joacă un rol esențial. Managerii de la toate nivelurile sunt pe deplin și personal dedicați acestor teme. Ei comunică periodic cu privire la principiile noastre și la programul de conformitate și se asigură că acesta este implementat în mod corespunzător. Aș dori să vă reamintesc că managerii pot fi, în multe cazuri, răspunzători din punct de vedere legal pentru nerespectarea perimetrului lor.
 
În plus, aderarea fără echivoc la valorile noastre este un puternic diferențiator: conducerea prin exemplu în acest domeniu este crucială pentru părțile interesate. Ne permite să consolidăm încrederea partenerilor noștri de afaceri și să atragem talente, dar și să îmbunătățim percepția investitorilor, favorizând astfel accesul nostru la capital. Ca atare, nu împiedică în niciun fel dezvoltarea activităților noastre; dimpotrivă, atrage noi parteneri care apreciază să lucreze cu noi și permite Grupului să fie un jucător pe termen lung.
 
Clara Ingen-Housz: Având în vedere proliferarea de astăzi a legilor și reglementărilor (adesea inconsistente), parteneriatul pentru etică în afaceri reprezintă o valoare adăugată reală. Într-adevăr, dacă conformitatea ar fi putut fi percepută ca o piedică, ea este astăzi considerată din ce în ce mai mult ca un partener de afaceri în sine, în două moduri.
 
În primul rând, prin diferitele sale domenii de intervenție (politici, formare direcționată), conformitatea ajută personalul operațional să dobândească comportamentul corect care îi protejează. În mod similar, integrarea timpurie a modelelor de conformitate a afacerilor ajută la identificarea sau chiar cuantificarea riscurilor și oferă soluții concrete. De exemplu, în domeniul fuziunilor și achizițiilor, auditurile de conformitate contribuie la valorificarea mai bună a activelor sau chiar la evaluarea fezabilității unei tranzacții.
 
În al doilea rând, prin digitalizarea noastră continuă a funcției de conformitate, lucrăm pentru a ne asigura că verificările sunt încorporate automat în procesul decizional (achiziții, vânzări, recrutare ...), eliberând timpul operațional prin eliminarea multor sarcini indispensabile, chiar obligatorii, dar dificile și consumatoare de timp.
 

CARE SUNT PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE?

Antoine Vignial: Transform & Grow a împuternicit activitățile prin descentralizarea Grupului. În ceea ce privește etica și conformitatea, standardele noastre în acest domeniu nu sunt negociabile și trebuie să vorbim cu o singură voce: este deci o zonă roșie! Prin urmare, Departamentul va continua consolidarea și adaptarea continuă a programului existent și se va baza, pentru implementarea acestuia, pe angajamentul puternic al tuturor managerilor, atât operaționali, cât și funcționali, ca pârghii puternice de transmisie.

De asemenea, vom colecta și vom folosi din ce în ce mai multe date pentru a ne informa mai bine deciziile, pentru a ne îmbunătăți organizația și pentru a prezenta părților interesate performanțele noastre în ceea ce privește etica afacerilor.
 
Clara Ingen-Housz: Politica anticorupție a Grupului, aprobată de Comitetul Executiv, face obiectul unui plan extins de comunicare și instruire pentru a ne asigura că sistemul nostru de alertă este pe deplin înțeles de toată lumea și cu adevărat eficient.
 
Pe data de 17 iunie 2021, sărbătorim Ziua Principiilor de Conduită de Acțiune, o zi dedicată unor subiecte precum conformitatea, datele cu caracter personal, achizițiile responsabile și, în general, responsabilitatea socială corporativă. Acest eveniment este o oportunitate de a prezenta și de a sensibiliza toți angajații Grupului cu privire la Etica în Afaceri.