CONDUCĂTOR AUTO

 
Poziția este deschisă pentru perioadă nedeteminată în cadrul Departamentului Administrativ, la Saint-Gobain Glass, ocupantul acestui post urmând să își desfășoare activitatea în Călărași, în subordinea directă a Directorului Industrial Operațional Glass.
 
 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

 
 • efectuează transporturi de persoane în concordanță cu prioritățile stabilite de Directorul Industrial Operațional Glass;
 • pregătește autovehiculul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce privește starea tehnică;
 • execută transportul pe rutele și traseele indicate de angajator cu respectarea legislației rutiere;
 • pregătește și verifica autovehiculul pentru cursă; 
 • semnaleazä eventualele defecțiuni către service-ul agreat și angajator;
 • se ocupă de spălarea exterioară și interioară a autovehiculului, verifică nivelul de combustibil și ulei, verifică și asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale;
 • are o atitudine politicoasă în relația cu persoanele transportate ca și cu terțe persoane cu care intră în contact în timpul exercitării îndatoririlor legate de post (poliție rutieră, service, etc.) pentru a nu afecta imaginea companiei;
 • atunci când i se solicită, asigură transportul de documente interne, în condiții de strictă confidențialitate şi menţine confidenţialitatea privind informaţiile clienţilor pe care îi deserveşte în calitate de conducător auto.

 

EDUCAȚIE ŞI EXPERIENȚĂ:

 
 • studii medii cu profil tehnic – mecanic auto;
 • experienţă de minim 5 ani pe un post similar, fără incidente.

 

COMPETENȚE PRINCIPALE:

 
 • carnet de conducere categoria B;
 • atitudine decentă, discretă și politicoasă;
 • domiciliu stabil in Bucureşti.

 

 

Communication SGRomania