SPECIALIST LOGISTICĂ 

Poziția vacantă se află în cadrul Departamentului de Supply Chain și este subordonată Managerului de Logistică Turda.
 

RESPONSABILITĂŢI  PRINCIPALE: 

 • urmărește și monitorizează evoluția stocurilor de ipsos din depozite și în funcție de necesități lansează comenzile de transfer în SAP;
 • calculează necesarul de materie primă, stabilește programul de aprovizionare și consum, respectând metoda FIFO;
 • monitorizează și gestionează toate activitățile legate de aprovizionarea cu materiale de ambalare și introducerea lor în sistemul SAP;
 • pregătește și participă la inventarele planificate, centralizează datele și finalizează procesul;
 • pregătește și propune rapoarte specifice activității de logistică;
 • desfășoară activități de optimizare procese și îmbunatățire continuă;
 • solicită și colectează confirmări de recepții mărfuri livrate de la clienții din UE;
 • participă la colectarea și întocmirea documentelor necesare operațiunilor vamale de import/export pentru mărfurile și materialele aprovizionate din afara UE, în vederea înaintării documentelor către Comisionarul Vamal;
 • colaborează cu colegii săi pentru a realiza efectiv și eficient obiectivele predefinite ale departamentului și este responsabil pentru respectarea corespunzătoare a procedurilor de lucru impuse de superiori.
 
EDUCAŢIE ŞI EXPERIENŢĂ:
 • studii superioare de specialitate (economice, tehnice);
 • experienţă în domeniu sau pe o poziţie similară de cel puţin 1 an. 
 

COMPETENŢE PRINCIPALE:

 • cunoştinţe avansate de Excel;
 • limba engleză – nivel avansat;
 • abilităţi în comunicarea verbală și scrisă, receptivitate, adaptabilitate, flexibilitate, empatie;
 • capacitate foarte bună de analiză și sinteză, adaptare rapidă la schimbări, viziune de perspectivă și orientare spre rezultate.
 
CONSTITUIE AVANTAJ:
 • cunoştinţele de operaţiuni vamale; 
 • cunoştinţele de SAP şi World Class Manufacturing.

 

 

 

 

Communication SGRomania