Proiectul, al cărui cost se ridică la aproximativ 1,5 millioane euro, a fost coordonat de echipa locală.
 
Saint-Gobain își propune să își intensifice substanțial activitatea de reciclare a deșeurilor de sticlă în următorii ani – de 4 ori până în 2030, fiind un promotor activ și un lider în tranziția către economia circulară.
 
Având ca obiectiv reducerea emisiilor de CO2 până în 2030, cu 33% față de anul 2017, Saint-Gobain își reafirmă astfel ambiția de a minimiza impactul activităților sale asupra mediului și de a fi recunoscută ca o companie responsabilă, angajată în economia circulară, în special în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale și a biodiversității. 
 
„În tot ceea ce facem, suntem ghidați de scopul nostru – „Making the World a Better Home”. Indiferent de activitățile noastre pe piețele de construcții, transpunem scopul nostru într-un angajament strategic și în acțiuni concrete. Saint-Gobain are în derulare numeroase inițiative pentru a reduce amprenta de carbon și a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, fiind o prioritate pentru noi să avem grijă de resursele planetei și să contribuim la construirea unei lumi mai sustenabile. Proiectul de la fabrica din Călărași pentru sortarea cioburilor și, în consecință, reciclarea lor în proces, precum și celelalte proiecte în care am investit din responsabilitate pentru mediul înconjurător, reprezintă acțiuni concrete pe care le întreprindem, în linie cu planul nostru strategic „Grow & Impact”. Suntem angajați față de generațiile viitoare și față de planetă, responsabilitatea socială fiind un element principal în strategia noastră.”, a spus Ovidiu Păscuțiu, CEO Saint-Gobain România. 
 
Proiecte cu impact pozitiv asupra mediului sunt derulate constant în toate siturile industriale Saint-Gobain România, cum ar fi reciclarea deșeurilor în producția de plăci de gips-carton și vată minerală. De asemenea, la nivel local, sunt dezvoltate noi produse, utilizându-se materii prime mai puțin energofage și folosindu-se energie regenerabilă prin instalarea de parcuri fotovoltaice la Călărași și Turda, toate acestea contribuind la reducerea amprentei de carbon. 
 
Saint-Gobain România continuă, de asemenea, să își optimizeze procesele industriale prin folosirea de noi tehnologii și achiziția de energie electrică verde. Liniile tehnologice cu echipamente de înaltă performanță de la fabrica de vată minerală de la Ploiești sau de la fabricile de plăci din gips-carton și ipsos de la Turda contribuie în plus la diminuarea amprentei de carbon, iar lansarea unui Fond intern de carbon reprezintă implicarea activă a angajaților Saint-Gobain în călătoria spre neutralitatea carbonului.
 
 
 
 
 
Surse: 
Circumferința Pământului la ecuator: 40.075,017 km (link sursă)