ŞEF SCHIMB PRODUCŢIE

ŞEF SCHIMB PRODUCŢIE

Poziția este deschisă în cadrul Departamentului de Producție al Fabricii de Plăci Gips-Carton din Turda. 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 
 
Titularul postului va trebui să: 

 • planifice, organizeze și coordoneze schimbul; 
 • instruiască și dezvolte personalul din subordine în concordanță cu strategia de management a fabricii; 
 • monitorizeze și evalueze performanțele operatorilor din subordine și să implementeze acțiunile de dezvoltare ale acestora; 
 • asigure cantitățile de produs cerute, în timp și la calitatea impusă de standard; 
 • faciliteze comunicarea între echipa de management și operatorii din schimb sub aspectul strategiei, schimbărilor organizaționale, deciziilor operative, dar și al sugestiilor și solicitărilor venite din partea angajaților; 
 • întocmească rapoartele de producție și consumuri; 
 • încurajeze munca în echipă și colaborarea între operatorii de pe schimb, între schimburi și cu departamentele cu care interacționează; 
 • faciliteze îmbunătățirea activităților productive sub aspectul optimizării sarcinilor și a locurilor de muncă; 
 • încurajeze și motiveze personalul din subordine să utilizeze tehnicile și instrumentele de îmbunătățire continuă specifice World Class Manufacturing și să acorde sprijin acestora pentru a se concentra pe îmbunătățirea continuă; 
 • înțeleagă procesele industriale din fabrică, sursele de posibile pierderi și să genereze propuneri de optimizări; 
 • monitorizeze activitățile de mentenanță autonomă desfășurate de personalul productiv sub aspectul implementării proiectelor, programării și urmăririi calendarului activităților de susținere; 
 • gestioneze neconformităţile (mecanice, de securitate în muncă, etc.) prin sistemele specifice World Class Manufacturing și să le monitorizeze de la lansare până la închidere și implementare; 
 • analizeze erorile umane produse pe fluxul de producție și să identifice acțiunile/proiectele de îmbunătățire menite să elimine cauzele producerii acestora. 

EDUCAȚIE ȘI EXPERIENȚĂ: 

 • studii medii într-un domeniu tehnic; 
 • experiență în managementul echipelor de dimensiuni mici/medii, cu rezultate dovedite. 

 
COMPETENȚE PRINCIPALE: 

 • abilități de lider; 
 • fire deschisă, pozitivă, flexibilitate în gândire, rigurozitate și proactivitate; 
 • cunoștințe de operare pe calculator pachet MS Office 365 (Word, Excel, Outlook); 
 • disponibilitate de lucru în 3 schimburi. 

 
CONSTITUIE AVANTAJ: 

 • studiile superioare tehnice; 
 • cunoștințele în domeniul acționărilor hidraulice și pneumatice; 
 • experiența de lucru cu instalații și echipamente specifice industriei materialelor de construcții sau industriei grele; 
 • autorizarea ISCIR pentru operare stivuitoare și utilizare macarale cu o capacitate de până la 4 tone.

Pentru a aplica, trimite-ne un e-mail la adresa cariere@saint-gobain.com sau completează formularul de mai jos. 

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Saint-Gobain Glass Romania SRL. Consultați Politica privind protecția datelor cu caracter personal a Grupului Saint-Gobain pentru a afla mai multe despre modul în care datele dumneavoastră sunt protejate.

FORMULAR DE CONTACT

section_1

section2

Maximum 2 fișiere pot fi încărcate
256 MB max.
Fișiere acceptate: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, gif, jpg, png.