Strategie
Dezvoltare durabilă
4 minutes min

Grow & Impact: planul strategic al Grupului Saint-Gobain

Grow & Impact: planul strategic al Grupului Saint-Gobain

„GROW & IMPACT” accentuează angajamentul Saint-Gobain de a contribui la efortul global de combatere a schimbărilor climatice, de protejare a resurselor și oferirea de locuințe confortabile și decente tuturor.

Cu ocazia Zilei Piețelor de Capital, organizată la Paris, Saint-Gobain a anunțat un nou plan strategic pentru perioada 2021-2025, conceput pentru a accelera creșterea profitabilă a Grupului. Planul este însoțit de o viziune ambițioasă, aceea de a deveni lider mondial în domeniul construcțiilor ușoare și durabile.

„GROW & IMPACT” accentuează angajamentul Saint-Gobain de a contribui la efortul global de combatere a schimbărilor climatice, de protejare a resurselor și oferirea de locuințe confortabile și decente tuturor, iar datorită gamei complete de soluții pe care o oferim clienților noștri și a modelului de operare locală axat pe performanță, Grupul răspunde tuturor acestor provocări.  Având ca obiectiv atingerea neutralității carbonului până în 2050, Saint-Gobain a plasat ferm responsabilitatea socială și de mediu în centrul modelului de afaceri. 

Actor cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice, Saint-Gobain are ca obiective maximizarea impactului pozitiv asupra clienților și tuturor părților interesate și reducerea la minimum a propriei amprente asupra mediului. De exemplu, soluțiile vândute de Grup într-un an au ca rezultat evitarea a aproximativ 1.300 de milioane de tone de emisii de CO2 pe toată durata lor de viață. 

VIZIUNEA NOASTRĂ

Ne dorim să fim:

LIDER MONDIAL...

Ne propunem să ne continuăm traiectoria de creștere astfel încât să rămânem lider pe majoritatea piețelor noastre. Valorile și angajamentele noastre stau la baza acțiunilor noastre și ne angajăm să inovăm continuu cu și pentru întregul nostru ecosistem, continuând să fim o referință pentru toate părțile interesate: angajați, clienți, consumatori finali, parteneri.    

... ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR UȘOARE ȘI DURABILE

Soluțiile Saint-Gobain reprezintă o alternativă la construcțiile masive. Aceste soluții, prin modul de punere în operă, dar și serviciile asociate oferă mai multă sustenabilitate (emisii reduse de carbon, consum mai mic de resurse, confort mai ridicat...) și mai multă performanță (timp de construcție mai scurt, economii financiare etc. ...). 

Prin această viziune, care dă sens angajamentului nostru de a atinge neutralitatea în materie de emisii de carbon până în 2050, contribuim la efortul global de combatere a schimbărilor climatice, de protejare a resurselor și oferirea de locuințe confortabile și decente tuturor. 

Pentru a face față provocărilor globale ale schimbărilor climatice, conservării resurselor și urbanizării rapide este nevoie de construcții rapide, ușoare și eficiente din punct de vedere al resurselor. Pentru toate acestea, Saint-Gobain oferă o portofoliu vast de produse, soluții și servicii. Saint-Gobain nu doar proiectează, produce și distribuie produse, ci oferă soluții. Soluții care satisfac atât nevoile de performanță ale clienților, cât și cerințele de sustenabilitate. Soluții care sunt diferențiate și adaptate local și care vor permite industriei construcțiilor să atingă neutralitatea emisiilor de carbon, iar clienților noștri industriali să își decarbonizeze procesele. 

„Scopul nostru, MAKING THE WORLD A BETTER HOME, exprimă ambiția de a crește durabil, prin dezvoltarea de soluții de înaltă performanță care să aibă un impact pozitiv asupra vieții oamenilor și asupra planetei și va rămâne linia noastră directoare pe toată durata implementării noului plan strategic. Vom continua să proiectăm, să producem și să distribuim soluții inovatoare pentru clienții noștri, care să demonstreze atât performanță, cât și durabilitate, soluții care au un impact pozitiv asupra vieții fiecăruia, asigurând bunăstarea personală și colectivă, având în același timp grijă de planetă.” (Ovidiu Păscuţiu, CEO al Grupului Saint-Gobain în România)