Energie și carbon

cioburi sticlă

Energie și carbon

Atunci când se proiectează o clădire nouă sau se renovează o clădire existentă, este important să se găsească echilibrul corect între aspectele de mediu și beneficiile pentru oameni: clădirea ar trebui să aibă o amprentă ecologică cât mai mică, maximizând în același timp beneficiile pentru oameni. 

Din ce în ce mai mult, arhitecții și inginerii se concentrează pe problema modului în care se pot obține medii interioare mai sănătoase, care să contribuie la starea de bine. Adoptarea unei abordări holistice a sănătății și a stării de bine în clădiri este abordarea optimă. Reducerea la minimum a impactului produselor de construcție asupra sănătății implică, de asemenea, limitarea pericolelor potențiale pe șantierele de lucru, pentru a proteja angajații împotriva bolilor profesionale sau a accidentelor.

În ceea ce privește planeta, emisiile de dioxid de carbon și consumul de resurse non-regenerabile ar trebui abordate împreună, deoarece există sinergii semnificative între aceste două aspecte. 

Încă de la început, Saint-Gobain susține proiectarea pentru ca performanța clădirii să fie evaluată pe măsură ce este construită și în timpul utilizării. Acest lucru se poate face prin verificarea specificațiilor clădirii așa cum a fost construită, prin monitorizarea performanței unei clădiri odată finalizată și prin luarea în considerare a evaluării satisfacției ocupanților. Astfel, ne propunem să împărtășim viziunea holistică a Saint-Gobain asupra construcției în toate etapele ciclului de construcție, acoperind construcțiile noi și renovările, rezidențiale și non-rezidențiale.