Contribuim la schemele de evaluare a clădirilor verzi

Clădiri verzi

Contribuim la schemele de evaluare a clădirilor verzi

Construcțiile durabile reprezintă o tendință majoră la nivel mondial. În condițiile în care clădirile sunt responsabile pentru 39% din emisiile de CO2 la nivel mondial, aceasta este într-adevăr calea cea mai bună de urmat. Certificările clădirilor, cum ar fi LEED, BREEAM sau WELL, sunt o dovadă că acestea au fost proiectate pentru a-și reduce amprenta asupra planetei și pentru a crește impactul pozitiv asupra oamenilor. 

La Saint-Gobain, oferim soluții care contribuie la certificările clădirilor verzi. Descoperiți cum vă putem ajuta să vă atingeți obiectivul.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) este un program de certificare a clădirilor verzi dezvoltat de US Green Building Council. Cadrul LEED este recunoscut în majoritatea țărilor ca un simbol al leadership-ului în domeniul sustenabilității.

Exemplu: Cum să câștigați puncte LEED cu soluțiile ISOVER ?

Categoria LEED v4.1     Contribuția produselor ISOVER la creditele LEED
Proces integrativ Proces integrativ
Energie și atmosferă     Optimizarea performanței energetice
Materiale și resurse     Declarații de mediu ale produselor
Aprovizionarea cu materii prime
Ingrediente materiale
Reducerea impactului ciclului de viață al clădirii
Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări
Calitatea mediului interior     Performanță acustică
Materiale cu emisii reduse
Confort termic
Inovație Inovație

 

Contribuția noastră pentru fiecare categorie

Procesul integrativ

Începând din faza de pre-proiectare și continuând pe parcursul etapelor de proiectare, proiectul trebuie să identifice și să valorifice oportunitățile de a realiza sinergii. 

Cu zeci de ani de experiență în domeniul eficienței energetice, contribuim la furnizarea celor mai potrivite soluții pentru proiectul dumneavoastră.

Energie și atmosferă

Reducerea consumului de energie, creșterea eficienței energetice și sprijinirea utilizării energiei regenerabile.

 

 

Oferim o gamă largă de soluții de izolare orientate spre eficiența energetică, permițându-vă să faceți economii semnificative de energie în ceea ce privește încălzirea și climatizarea. 

Materiale și resurse

Elaborarea de strategii de reducere a impactului negativ al construcțiilor asupra mediului: reutilizarea materialelor, materiale cu impact redus asupra mediului, gestionarea deșeurilor de construcție.

Am implementat un program de eco-inovare pentru a îmbunătăți amprenta ecologică și proiectarea durabilă a produselor noastre în fiecare etapă a ciclului de viață. Amprenta ecologică a produselor noastre este disponibilă în Declarația de mediu a produselor (EPD), emisă în conformitate cu standardele internaționale.
De asemenea, depunem eforturi pentru a îmbunătăți circularitatea produselor noastre, prin utilizarea de conținut reciclat. 

Calitatea mediului interior

Promovarea sănătății și a stării de bine a ocupanților, de exemplu, prin îmbunătățirea confortului acustic, termic și vizual. 

Ne îmbunătățim continuu produsele pentru a reduce emisiile de compuși organici volatili (COV), inclusiv formaldehida, la cele mai scăzute niveluri posibile. De asemenea, suntem angajați în îmbunătățirea stării de bine a ocupanților, inclusiv nivelul confortului acustic și termic.

Inovație

Încurajarea proiectelor care ating niveluri de performanță excepționale sau inovatoare.

Cercetarea și inovarea în domeniul construcțiilor verzi se află în centrul strategiei noastre. Eforturile noastre se concentrează atât pe inovații revoluționare, cât și pe îmbunătățiri continue.

 

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) a fost unul dintre primele programe internaționale pentru clădiri verzi, lansat în 1990. Acesta a fost creat de BRE, o organizație cu scop lucrativ cu sediul în Marea Britanie. În prezent, BREEAM este disponibil în peste 80 de țări, cu 9 adaptări locale pentru anumite țări. 

Exemplu: Cum să câștigați puncte BREEAM cu soluțiile ISOVER?

Categoria BREEAM Contribuția produselor ISOVER la cerințele BREEAM
Sănătate și stare de bine Calitatea aerului interior
Confort termic
Performanță acustică
Energie    

Reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon
Proiectare cu emisii reduse de carbon

Materiale     Impactul ciclului de viață
Izolare
Aprovizionarea responsabilă a produselor pentru construcții
Eficiența materialelor
Deșeuri     Gestionarea deșeurilor din construcții    
Inovație Inovație

 

Contribuția noastră pentru fiecare categorie

Sănătate și stare de bine

Creșterea calității vieții ocupanților clădirii, pe baza criteriilor legate de sănătate, confort și siguranță.

La Saint-Gobain ISOVER, creăm soluții eficiente de izolare termică și acustică, îmbunătățind în același timp calitatea aerului interior. 

Energie

Promovarea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic: reducerea consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon în timpul ciclului de viață al clădirilor în faza de exploatare

Gama noastră de soluții orientate spre eficiența energetică este largă, pentru a vă permite să vă reduceți semnificativ necesarul de energie.

Materiale

Asigurarea unei amprente reduse a materialelor utilizate în clădire pe parcursul ciclului de viață. 

Evaluarea amprentei soluțiilor noastre de-a lungul întregului ciclu de viață este o abordare pe care o aplicăm de mai mulți ani, rezultatele fiind disponibile în Declarația de mediu a produsului (EPD). Există programe interne de inovare pentru a reduce amprenta ecologică a soluțiilor noastre și pentru a îmbunătăți circularitatea acestora.

Deșeuri

Reducerea cantității de deșeuri eliminate de la clădirea în faza de construcție, exploatare și demolare.

Posibilitatea de a oferi clienților Saint-Gobain unele produse specifice pentru proiectul de construcție în curs (ex. grosimi speciale, dimensiuni atipice) contribuie la reducerea cantității de deșeuri de construcții.

Inovație

Recunoașterea performanțelor exemplare și a inovației

Inovăm continuu prin cercetare și dezvoltare pentru a crește durabilitatea sistemelor și soluțiilor noastre izolatoare. 

 

WELL

WELL Building Standard a fost primul standard din lume care s-a axat exclusiv pe contribuția clădirilor la sănătatea și starea noastră de bine. Acesta este elaborat de Institutul internațional pentru clădiri WELL și este disponibil în peste 30 de țări.

Exemplu: Cum să câștigați puncte WELL cu soluțiile ISOVER?

Conceptul WELL v2     Contribuția soluțiilor ISOVER la cerințele WELL
Aer Calitatea aerului
Îmbunătățirea calității aerului
Controlul microorganismelor și al mucegaiului
Confort termic     Performanță termică
Confort termic verificat
Confort acustic Nivelul maxim de zgomot
Bariere fonice
Timp de reverberație
Suprafețe care absorb sunetul
Materiale Restricția utilizării materialelor
Restricții privind COV
Transparența materialelor
Inovație Inovație WELL

 

Contribuția noastră pentru fiecare categorie

Aer

Asigurarea unei calități optime a aerului din clădire, care să nu dăuneze sănătății ocupanților.

 

Soluțiile noastre sunt în conformitate cu standardele existente pentru a reduce sursele de poluanți din mediul interior. Saint-Gobain oferă soluții care contribuie la îmbunătățirea calității aerului, îmbunătățind astfel performanțele ocupanților clădirilor.

Confort termic

Promovarea productivității ocupanților și asigurarea unui nivel maxim de confort termic.

Confortul termic poate fi obținut prin utilizarea unei izolații termice performante pe toate suprafețele încăperilor, combinată cu o ventilație adaptată la anotimp și cu soluții care să contribuie la o etanșeitate perfectă pentru a evita intrările de aer nedorite.
Gama de soluții de izolare de înaltă performanță ISOVER este dezvoltată în mod constant cu produse și sisteme noi și inovatoare care duc știința izolației la un nou nivel, pentru a garanta un confort termic optim pe tot parcursul anului.

Confort acustic

Îmbunătățirea confortului acustic prin identificarea și atenuarea parametrilor acustici

Soluțiile ISOVER cu vată minerală ușoară oferă beneficii acustice remarcabile. Confortul acustic poate fi, de asemenea, îmbunătățit considerabil prin acordarea unei atenții deosebite sistemelor de încălzire și ventilație și poate fi obținut atunci când se utilizează canale realizate din vată minerală rigidă, cum ar fi ISOVER CLIMAVER®.

Materiale

Asigurarea faptului că materialele utilizate în fiecare etapă a ciclului de viață al clădirii nu vor dăuna sănătății ocupanților. 

Majoritatea soluțiilor ISOVER sunt testate de terțe părți. Testele efectuate dovedesc că produsele ISOVER îndeplinesc cerințele privind compușii organici volatili (COV). Reducerea compușilor organici volatili din produsele noastre este un subiect constant în foile noastre de parcurs pentru inovare. 

Inovație

Sprijinirea soluțiilor și strategiilor inovatoare pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine în interior.

Cercetarea și inovarea în domeniul clădirilor verzi se află în centrul strategiei noastre. Eforturile noastre se concentrează atât pe inovații revoluționare, cât și pe îmbunătățiri continue.