Valorile noastre

Etica în afaceri

Valorile noastre sunt temelia culturii Grupului și ne ghidează zilnic

5 Principii de conduită

4 Principii de acțiune