Resurse & Circularitate
4 minutes min

Diminuarea consumului de resurse non-regenerabile

economie circulară Saint-Gobain Glass Romania

Pentru a reduce utilizarea resurselor non-regenerabile, trebuie să analizăm fluxurile de materiale pe durata de viață a unei clădiri și să dezvoltăm noi abordări în ceea ce privește proiectarea clădirilor. 

Știați că?

40%

Ponderea sectorului construcțiilor în consumul mondial de materii prime
 

40%

Ponderea sectorului construcțiilor în fluxurile de deșeuri solide la nivel mondial
 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ar trebui sectorul construcțiilor să se orienteze către economia circulară? 

Sectorul construcțiilor: principalul contribuitor la consumul de resurse și la generarea de deșeuri. Extracția de minerale nemetalice (nisip, pietriș, argilă) într-un ritm fără precedent începând cu 1980

Necesitatea de a trece de la economia liniară la economia circulară, în care deșeurile devin o resursă și sunt necesare mai puține materiale virgine.

Ce este construcția eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor?

O abordare sistemică a construcțiilor durabile, care are în vedere imaginea de ansamblu pentru a asigura o mai bună utilizare a resurselor pe durata de viață a clădirilor.

Pentru clădirile noi: construirea cu o utilizare mai eficientă a resurselor, datorită materialelor mai puțin consumatoare de resurse, noilor tehnologii și noilor abordări în materie de proiectare.

Pentru renovare: utilizarea mai bună a stocului de clădiri existente, prin renovare, și considerarea clădirilor ca bănci de materiale.

utilizarea eficientă a resurselor

Ce este conținutul reciclat?

Materie primă reciclată la nivel intern: material recuperat direct în timpul procesului de producție. Aceste deșeuri sunt reintroduse în proces și nu sunt scoase din fabrică. Nu este considerată reciclare în sensul tradițional așa cum este definită de norma ISO 14021-1999.

Materiale secundare: materiale recuperate dintr-o utilizare anterioară sau din deșeuri. Acestea înlocuiesc materialele primare și sunt utilizate ca ingredient într-un alt produs (de exemplu, fier vechi, beton concasat, cioburi de sticlă, așchii de lemn reciclate, plastic reciclat etc.).

Acest material secundar este diferențiat în funcție de faza în care are loc recuperarea:

  • Deșeurile rezultate înainte de consum corespund unui material care a fost aruncat înainte de a fi pregătit pentru a fi utilizat de către consumatori. Diferența față de "materia primă reciclată pe plan intern" constă în faptul că aceasta nu este reutilizată în cadrul aceleiași fabrici, ci este furnizată extern.
  • Deșeurile post consum corespund unui material eliminat după ce cineva l-a folosit, colectat, sortat și transformat în materie primă secundară.

Conținut reciclat: proporția, raportat la masă, de material reciclat dintr-un produs sau ambalaj. Numai materialele pre-consum și post-consum (adică materialele secundare) sunt considerate conținut reciclat. (ISO 14021)

Conținut regenerabil: material care este compus din biomasă provenită dintr-o sursă vie și care se poate reface în mod continuu. (ISO 14021)

Reutilizabil: o caracteristică a unui produs sau a unui ambalaj care a fost conceput și proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viață un anumit număr de călătorii, rotații sau utilizări în același scop pentru care a fost conceput. (ISO 14021)

Reciclabil: o caracteristică a unui produs, ambalaj sau componentă asociată care poate fi deturnată din fluxul de deșeuri prin intermediul proceselor și programelor disponibile și care poate fi colectat, prelucrat și reutilizat sub formă de materii prime sau produse. (ISO 14021)

Cum se implementează în clădiri?

Etapele de construcție cu cel mai mare impact potențial pentru îmbunătățirea utilizării resurselor non-regenerabile:

  • etapa de proiectare: alegerea materialelor și a tehnicilor de construcție adecvate pentru a reduce nevoia de materiale virgine și pentru a utiliza mai bine resursele
  • pe șantier: reducerea și sortarea deșeurilor, pentru a permite reutilizarea, reciclarea și recuperarea materialelor

La proiectare, țineți cont de faptul că eficiența materialelor este diferită în funcție de structurile clădirilor. De exemplu: blocurile de locuințe, casele cu terase sau casele individuale nu au aceleași economii de materiale inerente.

Alegeți componente și sisteme de construcție durabile și reparabile.

Optimizați utilizarea materialelor pentru amenajare.

Integrați materiale reciclate.

Cum acționăm?

Declarații de mediu ale produselor (EPDs) și declarații privind conținutul reciclat

Livrare personalizată și produse cu dimensiuni speciale (plăci de gips-carton)

Producție în afara amplasamentului

Servicii personalizate 

Servicii de reciclare (plăci de ipsos, vată minerală, sticlă, ...)

Produse cu conținut reciclat