Scopul, viziunea și misiunea Grupului Saint-Gobain

SCOPUL NOSTRU STABILEȘTE DIRECȚIA VIITORULUI NOSTRU COMUN.

Suntem producători  și  distribuitori.  Împreună  cu  și  pentru clienții noștri, proiectăm, producem și distribuim materiale și soluții care au un impact pozitiv în viața tuturor, aduc stare de bine, un plus de calitate vieții și performanță, în timp ce protejează planeta.

SCOPUL NOSTRU REFLECTĂ CEEA CE SUNTEM.

Istoria noastră de 350 de ani, forța noastră colectivă și leadership-ul nostru ne ajută să ne continuăm dezvoltarea într-un mod incluziv, abordând provocările majore cu care se confruntă omenirea, și anume schimbările climatice, protecția resurselor și incluziunea. Suntem o companie internațională, dar și multi-locală, pe deplin integrată în zonele în care activăm pentru a le susține vitalitatea și a contribui la construirea unei lumi mai echitabile și mai durabile, deschise și antrenante. 

SCOPUL NOSTRU ESTE O INVITAȚIE LA ACȚIUNE.

Abordarea noastră este clar orientată spre viitor. Împreună cu clienții, partenerii noștri și toate părțile interesate, acest scop ne ghidează acțiunile pentru a stimula aspirațiile individuale și colective și pentru a le permite tuturor să trăiască mai bine. Acesta ne provoacă să inovăm deschis, cu ambiția mereu reînnoită de crea o simbioză cât mai strânsă între umanitate și natură, pentru binele comun.

SCOPUL NOSTRU SE BAZEAZĂ PE VALORILE CARE NE GHIDEAZĂ.

Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu Principiile de conduită și acțiune și cu valorile umaniste care străbat cultura noastră corporativă. Ascultarea, dialogul, grija, încrederea, solidaritatea și respectarea diferențelor sunt esențiale pentru angajamentul nostru. 

Aceasta este marea ambiție a scopului nostru: să acționăm în fiecare zi PENTRU A FACE LUMEA UN LOC MAI FRUMOS ȘI MAI SUSTENABIL ÎN CARE SĂ LOCUIM.

MAKING THE WORLD A BETTER HOME

VIZIUNEA NOASTRĂ

Să fim lider mondial în domeniul construcțiilor ușoare și durabile, îmbunătățind viața de zi cu zi prin soluții de înaltă performanță.

Ne dorim să fim:
 
LIDER MONDIAL...
 
Ne propunem să ne continuăm traiectoria de creștere astfel încât să rămânem lider pe majoritatea piețelor noastre. Valorile și angajamentele noastre stau la baza acțiunilor noastre și ne angajăm să inovăm continuu cu și pentru întregul nostru ecosistem, continuând să fim o referință pentru toate părțile interesate: angajați, clienți, consumatori finali, parteneri.    
 
... ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR UȘOARE ȘI DURABILE
 
Soluțiile Saint-Gobain reprezintă o alternativă la construcțiile masive. Aceste soluții, prin modul de punere în operă, dar și serviciile asociate oferă mai multă sustenabilitate (emisii reduse de carbon, consum mai mic de resurse, confort mai ridicat...) și mai multă performanță (timp de construcție mai scurt, economii financiare etc. ...). 
 
Prin această viziune, care dă sens angajamentului nostru de a atinge neutralitatea în materie de emisii de carbon până în 2050, contribuim la efortul global de combatere a schimbărilor climatice, de protejare a resurselor și oferirea de locuințe confortabile și decente tuturor. 
 
Pentru a face față provocărilor globale ale schimbărilor climatice, conservării resurselor și urbanizării rapide este nevoie de construcții rapide, ușoare și eficiente din punct de vedere al resurselor. Pentru toate acestea, Saint-Gobain oferă o portofoliu vast de produse, soluții și servicii. Saint-Gobain nu doar proiectează, produce și distribuie produse, ci oferă soluții. Soluții care satisfac atât nevoile de performanță ale clienților, cât și cerințele de sustenabilitate. Soluții care sunt diferențiate și adaptate local și care vor permite industriei construcțiilor să atingă neutralitatea emisiilor de carbon, iar clienților noștri industriali să își decarbonizeze procesele. 
 

... ÎMBUNĂTĂȚIND VIAȚA DE ZI CU ZI PRIN SOLUȚII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ.

Inventăm soluții durabile și de înaltă performanță care contribuie la îmbunătățirea bunăstării individuale și colective, conservând în același timp planeta pentru generațiile viitoare.

MISIUNEA NOASTRĂ

Saint-Gobain proiectează, produce și distribuie materiale și soluții durabile pentru piețele de construcții, mobilitate și industriale. Dezvoltate printr-un proces continuu de inovare, oferim performanță, contribuim la îmbunătățirea sănătății și bunăstării oamenilor, reducem emisiile de carbon și creștem eficiența resurselor și circularitatea, în construcții, mobilitate și industrie.

MISIUNEA PE PIAȚA CONSTRUCȚIILOR

Ne dorim să construim mai bine pentru oameni și pentru planetă, oferind soluții care asigură durabilitate și performanță pentru a impulsiona transformarea pieței construcțiilor.

MISIUNEA PE PIAȚA DE MOBILITATE

Proiectăm soluții de înaltă performanță pentru a crea mijloace de transport individuale și colective sigure, durabile și performante pentru confortul tuturor.

MISIUNEA PE PIAȚA INDUSTRIALĂ

Proiectăm soluții pentru a crea o industrie mai performantă și mai durabilă. Ne ajutăm clienții să își accelereze tranziția energetică și să îmbunătățim starea de bine a tuturor. 

PILONII BRANDULUI NOSTRU

RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

Responsabilitatea noastră socială se bazează pe angajamentul nostru de a proteja planeta și pe angajamentul nostru constant pentru bunăstarea angajaților noștri, precum și a părților interesate, în fiecare acțiune pe care o desfășurăm.

PERFORMANȚĂ

Performanța noastră este un motor pentru activitățile noastre, precum și o modalitate de a crea un impact pozitiv, prin soluțiile noastre și prin modul în care ne desfășurăm activitatea.

INOVAȚIE 

Inovația noastră este un proces nesfârșit, în care acordăm prioritate eco-inovării, inovației deschise și digitalizării, în beneficiul planetei, al societății și al oamenilor.

APROPIEREA FAȚĂ DE CLIENȚI

Apropierea față de clienți este determinată de capacitatea noastră de a-i înțelege și de angajamentul nostru de a construi împreună responsabilitatea socială, performanța și inovarea cu toți cei care lucrează cu noi: partenerii noștri, clienții, furnizorii și societatea în ansamblu.

MOTIVELE CREDIBILITĂȚII NOASTRE

Angajați pentru o lume durabilă: 

ANGAJAȚI FAȚĂ DE OAMENI

ANGAJAȚI FAȚĂ DE CREȘTEREA DURABILĂ

ANGAJAȚI FAȚĂ DE PLANETĂ