Economie circulară

economie circulara1

Economie circulară

Economia circulară este un model de creștere rezilient, adaptat la schimbările în ceea ce privește resursele disponibile (penurie de resurse, noi surse de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră etc.) și la schimbările societale (urbanizare, evoluția demografică etc.). Acest model există cel mai aproape de piețe, la nivel regional. Tranziția reușită către economia circulară va face posibilă continuarea ofertei de soluții și servicii pe termen lung, care să țină cont de așteptările legate de mediu, de muncă și societale și care să echilibreze bunăstarea, durabilitatea și performanța pentru părțile interesate.

Saint-Gobain produce şi distribuie materiale şi soluţii care îmbunătăţesc spațiile de locuit şi viaţa de zi cu zi ale oamenilor de pretutindeni, reîntărindu-și permanent angajamentul de a genera și susține economia circulară și de a implementa soluții sustenabile cu impact local ridicat. Grupul Saint-Gobain a implementat și adaptat constant un sistem de economie circulară bazat în mare măsură pe producția locală, ce își propune să eficientizeze utilizarea resurselor și să reducă impactul asupra mediului înconjurător, punând accent, în același timp, pe starea de bine și confortul  oamenilor. Sistemul economiei circulare are o abordare în trei pași: reducere-reutilizare-reciclare.
 

Economia circulară în domeniul construcțiilor

Anual, consumăm mult mai multe resurse decât cele pe care le poate genera planeta noastră. 

Pe data de 29 iulie 2021, cota de resurse naturale ale Pământului a fost epuizată, la fel de devreme ca în 2019, când aceeași dată a fost declarată Ziua Suprasolicitării Pământului (Earth Overshoot Day) sau momentul în care am început să le utilizăm pe cele ale generaţiilor viitoare. Este o dată marcată la nivel global în calendar din ce în ce mai devreme în fiecare an şi care ne îndeamnă să analizăm şi să revizuim modelele actuale de producţie, consum şi managementul deşeurilor.

Aici intervine economia circulară, un sistem care își propune să eficientizeze utilizarea resurselor și să reducă impactul asupra mediului, fără a neglija în același timp bunăstarea oamenilor. Pe scurt, atunci când ne gândim la un produs, trebuie să luăm în considerare întregul său ciclu de viață, de la faza de proiectare până în momentul în care nu mai poate fi utilizat. 

Conform modelului liniar, la sfârşitul unui ciclu de viaţă produsele erau de obicei aruncate, dar economia circulară propune o nouă abordare, în 3 paşi: reducere-reutilizare-reciclare.
 

Iniţiative Saint-Gobain în sectorul economiei circulare

Domeniul construcțiilor generează un volum considerabil de deșeuri în fiecare an care poate ajunge şi până la 40% în ţările industrializate, aproape toate provenind din reabilitări sau demolări ale clădirilor. Prin urmare, aceste deșeuri sunt o problemă esențială, iar schimbarea modului în care gestionăm utilizarea materialelor de construcţii este crucială. Reciclarea este un proces care necesită un nivel înalt de expertiză şi inovaţie, deoarece materialele recuperate pot fi adesea contaminate. Înainte de orice, aceste deșeuri trebuie sortate și supuse unor tratamente speciale.

Să luăm exemplul sticlei. În teorie, aceasta poate fi topită de nenumărate ori, fără a-şi modifica proprietăţile, dar specialiştii Saint-Gobain atrag atenţia că nu trebuie să reciclăm mai multe tipuri de sticlă concomitent. De exemplu, sticla plană utilizată în construcţii sau cea pentru parbrize trebuie să-și păstreze transparența ridicată în urma procesului de reciclare, așadar acestea nu pot fi amestecate cu sticla colorată.
 
 

Pentru Saint-Gobain, economia circulară este o prioritate

În prezent ne concentrăm pe dezvoltarea de noi soluții pentru reciclarea materialelor noastre. Provocarea majoră este utilizarea materialelor noastre în construirea sau renovarea unui număr cât mai mare de clădiri, reducând în același timp risipa de resurse și contribuind la protecția mediului înconjurător.

Atât la nivel global, cât și la nivel local, una dintre cele mai mari provocări pentru companie este aceea de a se asigura că produsele Saint-Gobain sunt prima alegere în construirea sau renovarea unui număr cât mai ridicat de clădiri, concomitent cu reducerea risipei de resurse și folosirea materialelor produse local. Astfel, pentru a se asigura că toate criteriile sunt respectate, Saint-Gobain a dezvoltat SCORE, un instrument analitic și un accelerator ce facilitează evaluarea performanței produselor de construcție în conformitate cu criteriile de sustenabilitate, luând în considerare cinci categorii de indicatori, precum energia, climatul, sănătatea, economia circulară, consumul redus de apă și crearea de valoare adaugată la nivel local. 

Pentru Saint-Gobain, un produs sustenabil este unul cu un impact redus asupra mediului și asupra sănătății oamenilor, pe parcursul întregului său ciclu de viață și care oferă confort în utilizare beneficiarilor și eficiență energetică clădirilor.

Tranziţia la economia circulară nu este doar o necesitate. Aceasta reprezintă o oportunitate de a oferi soluții și produse care să răspundă nevoilor generaţiilor actuale şi viitoare, legate de performanță, sustenabilitate sau bunăstare şi de a proteja viitorul planetei noastre.

Saint-Gobain rămâne unul dintre cei mai mari investitori străini în România, dar mai ales un lider în ceea ce privește construcțiile ecologice, soluțiile și produsele sustenabile. Pentru companie, a produce local înseamnă a produce sustenabil, de aceea investim în retehnologizarea și modernizarea permanentă a liniilor noastre de producţie și a siturilor noastre industriale. În plus, producția locală presupune și scăderea semnificativă a amprentei de carbon, datorită faptului că produsele nu mai trebuie să fie transportate din alte țări.
 

 

Gestionarea resurselor și eliminarea materiilor prime non-reciclabile

Ne angajăm să optimizăm utilizarea resurselor și să eliminăm materiile prime nereciclabile pentru a participa la construirea unui model de afaceri care să respecte resursele naturale și biodiversitatea.

Ambiția Saint-Gobain pe termen lung: să nu producem niciun deșeu de producție nerecuperat și să maximizăm conținutul reciclat al produselor noastre. Credem că deșeurile trebuie considerate ca o resursă strategică și că materialele reciclate sau bio-surse trebuie utilizate ori de câte ori este posibil ca substitut pentru resursele virgine neregenerabile.

Elaborată în 2015, politica Saint-Gobain privind gestionarea durabilă a resurselor urmărește să promoveze gestionarea responsabilă a resurselor pentru a facilita tranziția către economia circulară. În primul rând, buna performanță a unui sit poate fi astfel definită ca fiind cel mai eficient mod de a optimiza resursele utilizate. Această performanță se reflectă, de asemenea, în reducerea impactului atribuibil utilizării resurselor de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și serviciilor noastre.
 

Politica privind economia circulară și gestionarea durabilă a resurselor

Saint-Gobain proiectează, produce și distribuie materiale și soluții care sunt ingrediente cheie în bunăstarea fiecăruia dintre noi și viitorul tuturor.

Prin capacitatea sa de inovare, Grupul Saint-Gobain oferă răspunsuri concrete la o serie de provocări importante aduse de tranziția către o economie circulară, asigurând o dezvoltare durabilă într-o lume în schimbare rapidă. În special, în calitate de producător și furnizor de materiale de construcții, Grupul Saint-Gobain este un actor important al sectorului construcțiilor, care consumă un procent semnificativ de resurse la nivel mondial.

Prin urmare, gestionarea și reducerea impactului utilizării resurselor pe tot parcursul ciclului de viață al produselor și serviciilor sale face parte din responsabilitatea principală a Grupului. Ca atare, la Saint-Gobain ne angajăm:

 

Să îmbunătățim proiectarea produselor și sistemelor noastre

 • Să luăm în considerare întregul ciclu de viață al produsului atunci când proiectăm un produs nou, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului și pentru a crește circularitatea acestuia
 • Să dezvoltăm, de exemplu, noi sisteme care să ajute în viitor la dezmembrarea clădirilor, mai degrabă decât la demolarea acestora

 

Să optimizăm consumul de resurse

 • Să reducem la minim consumul de materii prime virgine 
 • Să reutilizăm mai degrabă produse și materiale sau să achiziționăm resurse reciclate și regenerabile sau produse care respectă ciclul de reînnoire
 • Să utilizăm moderat și cât mai eficient resursele neregenerabile
 • Să favorizăm o aprovizionare la nivel local sau regional

 

Să reducem și să recuperăm deșeurile interne generate de procesele noastre

 • Să reducem la minim producția acestora
 • Să realizăm cât mai curând posibil o recuperare completă a deșeurilor interne generate de procesele noastre

 

Să reducem și să recuperăm produsele noastre în timpul fazei de instalare și la sfârșitul duratei de viață a acestora

 • Să dezvoltăm, în mod special, servicii dedicate recuperării și reciclării deșeurilor provenite din șantierele de construcții și demontare/demolare (produse și ambalaje)
 • Să promovăm reducerea deșeurilor generate de produsele noastre în timpul fazei de instalare (ambalaje optimizate, produse personalizate etc.)
 • Să contribuim la noi moduri de dezvoltare a consumului (leasing, etc.) 

 

Să dialogăm și să anticipăm așteptările pieței

 • Să promovăm și să consolidăm dialogul cu părțile interesate interne și externe 
 • Să dezvoltăm rețele teritoriale/geografice de economie durabile
 • Să integrăm economia circulară în formarea profesioniștilor
   

Saint-Gobain își confirmă dorința de a reduce la minim impactul activităților sale asupra mediului și își reafirmă ambiția de a fi recunoscută ca o companie responsabilă, angajată în îmbunătățirea continuă, în special în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor și problemele asociate.