Saint-Gobain Trophy

SAINT-GOBAIN TROPHY

SAINT-GOBAIN TROPHY

Premiem excelenţa în execuţia construcţiilor

Saint-Gobain Trophy este un eveniment de tradiţie, lansat de către Grupul Saint-Gobain în anul 1998. Premiile din cadrul concursului se acordă pentru excelenţă şi inovaţie în execuţia lucrărilor prin utilizarea produselor pe bază de gips şi a sistemelor aferente. Totodată, competiţia stimulează crearea de soluţii noi care răspund provocărilor momentului:eficienţa energetică, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă. 

SAINT-GOBAIN NATIONAL TROPHY ROMANIA este un eveniment unic, o şansă de afirmare a excelenţei în domeniul construcţiilor, cu recunoaştere în rândul comunităţii de specialişti în construcţii de interioare din România şi o rampă de lansare spre evenimentul international Saint-Gobain Gypsum International Trophy și evenimentul internațional Saint-Gobain Glass International Event. Înscrierea este gratuită.

În 2021, a avut loc ediţia cu numărul 12 a competiţiei internaţionale SAINT-GOBAIN GYPSUM INTERNATIONAL TROPHY, care s-a desfășurat în format 100% digital. Au concurat 74 de proiecte, din 30 de ţări, fiecare dorind să câștige unul dintre cele 14 premii, din cele 6 categorii de încadrare a proiectelor: gips-carton, ipsos, rezidenţial, non-rezidenţial, inovaţie & sustenabilitate (dezvoltare durabilă),plafoane.

România a avut trei proiecte reprezentative pentru utilizarea soluţiilor şi sistemelor Rigips®, care atestă profesionalismul în execuţie a echipelor de constructori:

 • British International School, Timișoara (categoria clădiri non-rezidenţiale).
 • Centrul Multifuncţional EDEN, Vetiș, jud. Satu-Mare (categoria plafoane).
 • Complex Rezidenţial ISHO, Timișoara (categoria clădiri rezidenţiale).

Complexul rezidenţial ISHO, proiectat de Andreescu & Gaivoronski, a câștigat Premiul Președintelui Juriului, la categoria clădiri rezidenţiale în cadrul celei de-a 12-a ediţii a Saint-Gobain Gypsum International Trophy.

Începând cu anul 2022, și Saint-Gobain Glass organizează o etapă internațională, unde reprezentanții proiectelor premiate la Saint-Gobain National Trophy realizate cu produse Saint-Gobain Glass, vor beneficia de o experiență specifică domeniului. Deplasarea în străinătate, într-una din țările Grupului, va permite schimbul de experiență cu omologi și experți din alte țări, participarea la prezentări de proiecte și soluții realizate cu produse inovatoare Saint-Gobain Glass.

Ce proiecte pot fi înscrise în concursul Saint-Gobain National Trophy Romania

Pot fi înscrise în Concurs toate proiectele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • pentru realizarea lor s-au folosit soluţii Saint-Gobain, respectiv: pereţi de compartimentare şi tencuieli uscate, plafoane false fixe şi demontabile, canale de desfumare, ventilaţie, protecţii la foc ale structurilor metalice, şape flotante, lucrări de tencuieli şi gleturi, vitraje etc.
 • vor fi finalizate până la 30 octombrie 2022;
 • nu au participat la ediţiile anterioare ale concursului Saint-Gobain Rigips Romania National Trophy desfăşurat la nivel naţional sau Saint-Gobain Gypsum International Trophy desfăşurat la nivel internaţional

Pentru participarea în cadrul competiţiei Saint-Gobain Gypsum International Trophy, proiectul va trebui sa cuprindă și produse din portofoliul Rigips®. Ne rezervăm dreptul să reîncadrăm proiectele conform categoriilor specifice Saint-Gobain Gypsum International Trophy. Dintre proiectele premiate la Saint-Gobain National Trophy sunt selectate acelea care îndeplinesc cel mai consecvent criteriile impuse de Saint-Gobain Gypsum International Trophy.

Categoriile în cadrul cărora pot fi înscrise proiectele

1. Soluţii pe bază de gips-carton

Proiectele din această categorie pot fi spaţiile interioare dintr-o clădire nouă sau dintr-o clădire renovată. Acestea pot varia de la clădiri individuale, de dimensiuni reduse, până la proiecte complexe şi foarte mari, care nu oferă neapărat performanţe specifice unui anumit sector. Se urmăreşte punerea în practică a soluţiilor tehnice pe bază de gips-carton, care înlocuiesc materialele tradiţionale în cadrul construcţiei de pereţi, plafoane şi pardoseli.

2. Soluţii pe bază de ipsos

Se includ proiectele în care sunt aplicate produse şi sisteme de finisaje pe bază de ipsos, având ca rezultat suprafeţe remarcabil finisate sau decorate la un nivel de cea mai înaltă calitate, testul suprem fiind planeitatea sau acurateţea în condiţii de iluminare directă. Se vor înscrie atât proiecte în care s-a utilizat ipsosul (ipsos de construcţii, ipsos de modelaj, tencuieli, gleturi) în locul altor materiale tradiţionale, cât şi proiecte în care soluţia a fost placarea cu plăci de gips-carton, indiferent dacă execuţia şi finisarea cu gleturi pe bază de ipsos s-a făcut în mod tradiţional, manual sau mecanizat (cu maşini de tencuit).

3. Inovaţie

Această categorie cuprinde proiectele care oferă soluţii inovatoare, cum ar fi îmbunătăţirea calităţii aerului din interior, folosirea de soluţii clasice într-un mod ieşit din tiparul obişnuit, dar şi proiectele în care s-au folosit metode tehnice de reducere a timpului de punere în operă, având ca rezultat îmbunătăţirea productivităţii, corelată cu un grad ridicat de calitate. Se acordă puncte suplimentare pentru utilizarea tehnologiei BIM.

4. Clădiri rezidenţiale

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare și fațade din clădiri noi sau renovate, din sectorul rezidenţial. Acestea pot varia ca dimensiune, de la proiecte mici la proiecte foarte mari, dar trebuie să demonstreze utilizarea într-un mod unic a sistemelor cu performanţe specifice segmentului rezidenţial sau îmbunătăţiri estetice relevante ale pereţilor, plafoanelor,  pardoselilor și vitrajelor.

5. Clădiri non-rezidenţiale

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare sau fațade din clădiri noi sau renovate, din sectorul non-rezidenţial: clădiri de birouri, spaţii pentru petrecerea timpului liber, spaţii pentru comerţ cu amănuntul (retail), spaţii din domeniile: educaţie (ex. şcoli), sănătate (ex. spitale, clinici), ospitalitate (ex. hoteluri). Acestea pot varia ca dimensiune, de la proiecte mici la proiecte foarte mari, dar trebuie să demonstreze utilizarea într-un mod unic a sistemelor cu performanţe specifice segmentului non-rezidenţial.

6. Plafoane

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare din clădiri noi sau renovate, din orice segment, în care s-au utilizat plafoane Saint-Gobain. Utilizarea plafoanelor din materiale minerale (ex. Ecophon® sau Eurocoustic®) contribuie la creşterea punctajului aferent acestei categorii. Proiectele incluse în această categorie se vor axa pe plafoane, ca elemente fundamentale esenţiale: estetică, durabilitate, acustică, calitatea aerului din interior etc. Tot aici pot fi incluse proiecte în cadrul cărora s-au realizat placări fonoabsorbante ale pereţilor sau plafoane fixe din sticlă (ex. Gyptone®, Rigitone®, Ecophon®, Eurocoustic®).

7. Soluţii pe bază de sticlă

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare/ exterioare din clădiri noi sau renovate, din sectorul rezidenţial sau non-rezidenţial, în care s-au utilizat sticlă Saint-Gobain Glass (sticla cu valoare adăugată). Utilizarea sticlei cu depuneri speciale și sticlei laminate contribuie la creșterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea izolării fonice, securitate și siguranţă, cu control solar și transparenţă maximă. Sunt incluse proiecte la care s-a utilizat Planistar SUN, ce oferă o temperatură perfectă şi lumină ideală indiferent de anotimp; gama COOL-LITE®, ce oferă o înaltă performanţă atât în ceea ce priveşte controlul solar, cât şi în izolare termică; gama STADIP® pentru confort interior și protecţie împotriva rănirii în cazul spargerii, efracţiei, exploziilor și a zgomotului și a razelor UV.
 

Criteriile de evaluare

Excelenţă în execuţie

 • calitatea execuţiei, dificultăţi tehnice înainte şi în timpul execuţiei; 
 • sănătate și securitate pe șantier: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru (materiale mai ușoare, unelte ergonomice, echipament protecţie etc.);
 • reducerea expunerii la substanţe periculoase.

 
Contribuția constructorului/faţadierului

Saint-Gobain Construction Products Romania

 • parteneriat cu Saint-Gobain în timpul lucrărilor și implicare în specificaţii și design;
 • utilizarea produselor inovatoare de la Saint-Gobain Rigips: Habito®, Glasroc® X, X-Ray Protection etc.;
 • utilizarea de către constructor a altor materiale de construcţii sau sticlă Saint-Gobain pentru obţinerea unor performanţe deosebite (ISOVER, Weber, SG Glass etc.) alături de produse Saint-Gobain Rigips.

Saint-Gobain Glass

 • parteneriat cu Saint-Gobain în timpul lucrărilor și implicare în specificaţii și design; soluţii Saint-Gobain implementate în timpul lucrărilor;
 • utilizarea produselor inovatoare de la Saint-Gobain Glass (sticla cu valoare adăugată);
 • utilizarea de către constructor/faţadier a altor materiale de construcţii Saint-Gobain Construction Products (Rigips, ISOVER, Weber);
 • păstrarea specificaţiei Saint-Gobain de pe planul arhitectural în procesul de execuţie.

 
Beneficiile proiectului

Saint-Gobain Construction Products Romania

 • sănătate și confort la interior: estetica finisajelor, confort termic, acustică sau calitatea aerului la interior îmbunătăţite.

Saint-Gobain Glass

 • sănătate și confort la interior: confort termic, vizual și acustic; siguranţă, securitate și protecţie solară.

Saint-Gobain Construction Products  & Saint-Gobain Glass

 • impact redus al clădirii asupra mediului: economie de energie, emisii reduse de CO2, circularitatea resurselor, certificări LEED/BREEAM etc.

Calitatea prezentării

 • fotografii/desene/claritatea expunerii prezentării.

Premiile și câștigătorii concursului

ETAPA 1 – premierea câștigătorilor în anul 2022

Premiile vor consta într-o diplomă, trofeu și premii în obiecte pentru fiecare categorie de câștigători. Fiecare premiu va consta în 2 obiecte similare, dintre care 1 obiect va fi acordat constructorului / faţadierului și 1 obiect va fi acordat arhitectului.

 

ETAPA 2 – premierea câștigătorilor în anul 2023

Premiile vor consta în vizite în străinătate în ţări în care Grupul operează pentru fiecare categorie de câștigători. În cadrul Concursului vor fi acordate, conform criteriilor, următoarele premii:

 • 3 premii constând in vizite a câte 4 persoane pentru proiectele câștigătoare alese din cadrul celor care cuprind produse ale Saint-Gobain Glass; cele 4 persoane vor proveni din echipele reunite ale constructorului/ faţadierului și biroului de arhitectură.
 • 3 premii constând in vizite a câte 2 persoane pentru proiectele câștigătoare alese din cadrul celor care cuprind produse ale Saint-Gobain Construction Products; cele 2 persoane vor proveni din echipele reunite ale constructorului și biroului de arhitectură.

O vizită în străinătate cuprinde următoarele servicii:

 • bilete de avion pe ruta aleasă, cazare pentru perioada deplasării, mese aferente - pensiune completă, transferuri între punctele de interes;
 • întâlniri și evenimente cu scopul realizării unor schimburi de experienţă între participanţi și omologi ai acestora din alte ţări și asistarea la prezentări despre proiecte și soluţii Saint-Gobain;

Demersurile logistice vor fi planificate, contractate și decontate de către Saint-Gobain România.

Premiile Concursului propuse pentru proiecte realizate cu produse de la Saint-Gobain Glass și premiile Concursului propuse pentru proiecte realizate cu produse de la Saint-Gobain Construction Products nu sunt cumulative. Pragul de la care se consideră că un proiect poate intra pe lista scurtă de jurizare trebuie să fie de minim 70 puncte.

Niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.