Energie & Carbon
3 minutes min

Reducerea emisiilor de carbon încorporat

ORAÉ® - substrat de sticlă cu cea mai scăzută amprentă de carbon din lume

Carbonul încorporat se referă la carbonul înglobat în materialele utilizate în clădiri. În prezent, clădirile noi sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, ceea ce înseamnă că ponderea carbonului încorporat în emisiile generate pe parcursul ciclului de viață al clădirii este în creștere. Abordarea acestei probleme în etapa de proiectare, cu materiale cu emisii reduse de carbon, are beneficii semnificative pentru planeta noastră.
 

 

Știați că?

39%

Ponderea sectorului construcțiilor în emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial

11%

Ponderea carbonului încorporat în emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce este carbonul încorporat? 

Cantitatea de emisii de carbon conținută în materialele unei clădiri.

Emisiile de CO2 legate de extracția, fabricarea, construcția, demolarea și sfârșitul ciclului de viață al materialelor

Patru materiale de construcție cu cel mai ridicat nivel de carbon încorporat: ciment, oțel, aluminiu, plastic

Complementar cu carbonul operațional în totalul emisiilor clădirii. Carbonul operațional: cantitatea de carbon emisă atunci când clădirea este în uz (energie, sistem de ventilație, echipamente IT, ...).

 

Cum se poate reduce carbonul încorporat în clădiri? 

Trebuie să se ia măsuri în faza de proiectare, altfel economiile de carbon încorporat se pierd pe toată durata de viață a clădirii.

Este necesară o atenție specială în ceea ce privește structura clădirii, care reprezintă 30-64% din emisiile încorporate. 

Exemple de soluții:

Schimbarea materialelor în favoarea celor cu un conținut ridicat de materiale reciclate sau a materialelor alternative (produse agricole care captează carbonul: lână, paie, izolație din cânepă, ...).

Proiectați construcții ușoare

Gândiți-vă la clădiri ca la niște bănci de materiale: utilizați concepte care să faciliteze reutilizarea și reciclarea ulterioară la sfârșitul ciclului de viață al clădirii

 

Cum se măsoară carbonul încorporat?

Utilizați o evaluare a ciclului de viață la nivelul clădirii, pentru a avea informații fiabile privind impactul proiectului asupra mediului. Luați în considerare indicatorul potențialului de încălzire globală. 

 

Cum acționăm? 

Reducerea emisiilor de carbon din procesul nostru de producție (aprovizionare locală, energie regenerabilă pentru alimentarea proceselor industriale, creșterea eficienței energetice în clădirile noastre, ...).

Creșterea conținutului de materiale reciclate din produsele noastre (izolații, sticlă și plăci de gips-carton)

Oferirea de produse și soluții ușoare

Dezvoltarea de soluții care utilizează materiale alternative (reutilizarea deșeurilor în alte scopuri, utilizarea de materiale bio-surse)