Sănătate și siguranță în întregul lanț valoric

Sănătate și siguranță

Sănătate și siguranță în întregul lanț valoric

Sănătatea și siguranța se află în centrul culturii noastre corporative pentru a ne proteja toți partenerii, dincolo de legislația locală aplicabilă atunci când este necesar.

Împreună cu angajații, lucrătorii temporari și contractorii noștri asigurăm sănătatea și siguranța tuturor angajaților noștri și tuturor persoanelor prezente în locațiile noastre: angajați, lucrători temporari, contractori.

Pentru furnizorii noștri, clienții, utilizatorii finali și comunitățile locale asigurăm sănătatea și siguranța clienților și utilizatorilor produselor și soluțiilor noastre, a furnizorilor noștri, precum și a celor din jurul locațiilor noastre.

Sănătatea și siguranța angajaților sunt priorități absolute. Este important ca fiecare să contribuie la propria sănătate și siguranță, precum și la siguranța tuturor colegilor săi. Angajamentele noastre sunt prezentate în Carta EHS, care stabilește următoarele patru principii:

  • respectarea reglementărilor și a standardelor Saint-Gobain;
  • comportament exemplar în procese, produse și servicii pe parcursul întregului ciclu de viață;
  • prevenirea și reducerea continuă a riscurilor pentru angajați, lucrători temporari, subcontractori, vizitatori, clienți și mediu;
  • dialogul permanent cu părțile interesate.

Această cartă este însoțită de o scrisoare de angajament din partea directorului general care reamintește tuturor obiectivele de zero accidente de muncă și zero boli profesionale și principiile.

Pentru a asigura același nivel de protecție și îngrijire medicală pentru toți angajații Saint-Gobain din întreaga lume, au fost stabilite standarde și recomandări obligatorii pentru sănătate și igienă industrială. Fiecare sit le adaptează în funcție de specificul și cerințele locale. Pe lângă gestionarea riscurilor de sănătate la locul de muncă, fie ele de natură chimică, fizică, ergonomică sau psihologică, politica de sănătate promovează, de asemenea, sănătatea generală a tuturor angajaților noștri, prin acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății.

 

CADRUL DE REFERINȚĂ AL EHS

O nouă versiune a Cadrului de referință EHS a fost lansată în 2020. Cadrul descrie sistemul de management EHS care trebuie pus în aplicare pentru a atinge obiectivele EHS și pentru a obține o cultură EHS autonomă și interdependentă. Acesta se bazează pe principiul îmbunătățirii continue și ia în considerare următoarele: standardele internaționale de management în cele trei domenii ale EHS: ISO 45001:2018 pentru sănătate și siguranță și ISO 14001:2015 pentru mediu; cerințele specifice ale SAINT-GOBAIN, în special standardele EHS ale Grupului. 

 

OBIECTIVUL: ZERO ACCIDENTE

Siguranța este o chestiune care îi privește pe toți și necesită responsabilitate individuală, astfel încât fiecare să devină un actor în ceea ce privește propria siguranță și cea a colegilor săi. Vizitele legate de securitate sunt organizate în toate locațiile Grupului în conformitate cu standardul SMAT (Safety Management Tool). Acțiunile și condițiile potențial periculoase fac obiectul unei acțiuni imediate sau al unei acțiuni integrate într-un plan de acțiune.

În 2020, la nivelul Grupului, au fost efectuate 383 031 de vizite SMAT, ceea ce reprezintă o medie de 1,96 vizite per angajat, angajat temporar și subcontractant.

În timp ce Grupul Saint-Gobain înregistrează o scădere constantă a numărului de accidente de muncă, continuăm să ne îmbunătățim, convinși fiind că obiectivul de zero accidente este la îndemâna noastră.