Sustenabilitate
Mediu
Energie & Carbon
Dezvoltare durabilă
4 minutes min

Grupul Saint-Gobain se află din nou pe „lista A” a CDP pentru abordarea schimbărilor climatice

Grupul Saint-Gobain se află din nou pe „lista A” a CDP pentru abordarea schimbărilor climatice

Grupul Saint-Gobain a fost inclus pe lista companiilor care derulează acțiuni cu impact în domeniul combaterii schimbărilor climatice („Climate Change A List”), întocmită de CDP, o organizație globală non-profit recunoscută ca fiind un punct de referință în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului și transparența.

Saint-Gobain este desemnată ca fiind una dintre cele mai importante companii în ceea ce privește obiectivele ambițioase de mediu și transparența, datorită acțiunilor sale semnificative și demonstrabile în domeniul combaterii schimbărilor climatice. Lista A cuprinde doar 200 de companii din întreaga lume (față de 277 în 2020) din aproape 12.000 de companii evaluate. 

Pentru a-și atinge obiectivul privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, Grupul a elaborat o foaie de parcurs pentru 2030 care vizează o reducere a emisiilor de CO2 de 33% pentru domeniile 1 și 2 și de 16% pentru domeniul 3, ambele în termeni absoluți față de 2017. Grupul alocă 100 de milioane de euro în fiecare an până în 2030 pentru cheltuieli de capital și Cercetare & Dezvoltare axate pe reducerea emisiilor de CO2. În plus, Grupul utilizează un preț intern al carbonului pentru deciziile de investiții și Cercetare & Dezvoltare care a fost majorat la 75 EUR pe tonă pentru cheltuielile de capital (față de 50 EUR anterior) și 150 EUR pe tonă pentru proiectele de cercetare și dezvoltare.

Dincolo de eforturile de reducere a propriilor emisii de CO2, Grupul este un actor cheie în domeniul sustenabilității, soluțiile care aduc un beneficiu în materie de sustenabilitate (pentru planetă sau pentru oameni - sănătate, siguranță și bunăstare) reprezentând 72% din vânzările sale în 2020. Soluțiile vândute la nivel mondial într-un an au ca rezultat aproximativ 1 300 de milioane de tone de emisii de CO2 evitate pe întreaga durată de viață a acestora, de aproximativ 40 de ori mai mult decât amprenta totală de carbon a Saint-Gobain în 2020 (domeniile 1, 2 și 3). 

De asemenea, Grupul are o contribuție semnificativă în accelerarea agendei ESG (mediu, social, guvernanță) a sectorului construcțiilor, prin colaborarea cu organizații guvernamentale și non-guvernamentale, prin crearea de parteneriate ecosistemice și prin schimburi de idei cu start-up-uri.

Claire Pedini, Vicepreședinte Senior, Resurse Umane și Responsabilitate Socială Corporativă la Saint-Gobain, a declarat: „Aceasta este o recunoaștere a progreselor realizate și a angajamentului Grupului în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Saint-Gobain este un actor cheie în acest sens și își demonstrează la toate nivelurile leadership-ul și responsabilitatea: maximizarea impactului pozitiv pentru clienții noștri cu ajutorul soluțiilor noastre și, în același timp, minimizarea propriei amprente, ca parte a angajamentului nostru de a fi neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050."

„La Saint-Gobain, alături de echipele noastre din întreaga lume, facem eforturi constante de a ne implica în demersuri concrete pentru diminuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător. Din poziția de lideri în domeniul habitatului și al materialelor de construcții, includerea Saint-Gobain și în anul 2021 pe „Lista A” întocmită de CDP are o semnificație importantă pentru că reprezintă recunoașterea demersurilor de a proteja viitorul planetei noastre, prin oferirea unor soluții și produse performante și sustenabile.” (Ovidiu Păscuțiu, CEO Saint-Gobain România)

CDP evaluează companiile folosind o metodologie independentă, alocând un punctaj de la A la D - bazat pe gradul de transparență a informațiilor, gradul de conștientizare și de gestionare a riscurilor de mediu și demonstrarea celor mai bune practici asociate cu leadership-ul de mediu, cum ar fi stabilirea de obiective ambițioase și semnificative.

Lista completă a companiilor care au fost incluse în „Lista A privind schimbările climatice" din acest an este disponibilă aici: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores