Hero Image
Cheia
CSR
3 minutes min

Reconstrucție ecologică la Cariera Cheia împreună cu studenți și cadre didactice de la UTCN

În parteneriat cu Facultatea de Ingineria Materialelor și Mediului, am dat startul unei acțiuni de reconstrucție ecologică prin plantarea de puieți în interiorul perimetrului minier de la Cariera Cheia. Saint-Gobain România realizează anual reconstrucția ecologică a zonelor unde s-a finalizat exploatarea, această inițiativă având drept scop restaurarea suprafețelor afectate de extracția rocii de gips și reconstruirea habitatelor naturale prin plantarea florei specifice arealului înconjurător. 

Cheia

Astfel, în data de 26 octombrie 2023, studenți și cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Materialelor și Mediului s-au alăturat acestei acțiuni de plantare. Prin munca lor dedicată și pasiunea pentru protecția mediului, și-au adus contribuția la succesul acestei inițiative.

Refacerea arealului de la Cariera Cheia reprezintă un angajament ferm pentru protejarea mediului și pentru restabilirea echilibrului ecologic după exploatarea resurselor naturale. Împreună cu specialiști în domeniul biodiversității, echipa Saint-Gobain din cadrul Carierei pregătește anual strategii de reabilitare și identifică suprafețele care necesită reconstrucții ecologice. 

Anul acesta, a avut loc reabilitarea a 2 hectare de teren, din care 1,26 hectare au fost dedicate plantării de puieți pe taluzuri, iar 0,92 hectare au fost înierbate pe berme. Această distribuție atentă a terenului asigură restaurarea biodiversității și a funcțiilor ecosistemului.

Un aspect deosebit de important al acestei acțiuni este alegerea arbuștilor destinați plantării. Aceștia au fost achiziționați din pepiniere locale, specializate în creșterea și dezvoltarea speciilor de floră cu genetică locală. O atenție deosebită s-a acordat selecției de arbuști de talie mică, cum ar fi sângerul, pentru a încuraja înmagazinarea apei și pentru a preveni scurgerile de suprafață și eroziunea în urma ploilor torențiale și topirii zăpezii.

Procesul de geometrizare a terenului se desfășoară pe tot parcursul anului și este crucial pentru asigurarea condițiilor de creștere a plantelor, dar și pentru asigurarea stabilității terenului. Acest proces urmărește construcția de suprafețe restaurate cu specific de defileu în concordanță cu arhitectura arealului în care se regăsește Cariera.

Acțiunea de plantare din Cariera Cheia demonstrează că protejarea și reabilitarea mediului pot fi realizate cu succes prin eforturi comune și angajamentul ferm al comunității.

Saint-Gobain, alături de partenerii săi, continuă să facă eforturi pentru a  asigura un viitor mai verde pentru generațiile viitoare, atât prin protejarea mediului înconjurător, cât și prin oferirea de soluții sustenabile pentru construcții, în linie cu scopul Grupului „MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.