Resurse & Circularitate
5 min

Există materiale care pot fi reciclate la infinit?

Există materiale care pot fi reciclate la infinit?

Materiale care pot fi reciclate la infinit? O realitate și o soluție pentru protejarea mediului înconjurător. Dar pot fi toate produsele reciclate la nesfârșit? Și sub rezerva căror constrângeri? Care sunt aspectele economice implicate? Iată câteva răspunsuri.

Știați că...

40%

În țările industrializate, construcțiile generează 40% din deșeurile solide.

Deci, există oare posibilitatea de a recicla la infinit? Da. Dar nu este atât de simplu! Pentru că păstrarea proprietăților inițiale ale produsului necesită o expertiză tehnică sofisticată. Să vorbim despre sticlă, de exemplu. În teorie, acest material poate fi topit într-un cuptor de un număr infinit de ori fără a-și modifica performanțele. Atât timp cât nu se amestecă toate tipurile de sticlă. „Sticla plană utilizată pentru clădiri și vehicule trebuie să își păstreze excelenta transparență", explică Xavier Meyer, Circular Economy Manager al Grupului Saint-Gobain. „Așadar, nu o puteți amesteca cu sticlă colorată (ambalaje) sau cu sticlă care conține bor (vată minerală de sticlă) sau plumb (cristal), deoarece ferestrele și parbrizele nu trebuie să conțină niciun fel de contaminanți."

Aceasta este dificultatea esențială a reciclării infinite: nu trebuie să modifice niciodată calitatea finală a noului produs. Iar acest lucru este valabil pentru toate materialele pe care le considerăm reciclabile la nesfârșit, inclusiv gipsul și metalele. De exemplu, țevile din fontă, montate subteran, pot fi ușor topite într-un cuptor industrial. Până în anii 1950, aceste conducte erau fabricate din fontă cenușie. Materialul a fost apoi înlocuit cu fonta ductilă, care le conferă țevilor proprietăți excepționale în ceea ce privește rezistența mecanică și elasticitatea. Prin urmare, țevile mai vechi nu pot fi niciodată reciclate pentru a fi transformate în fontă ductilă.  

Conservarea resurselor

Așadar, capacitatea de reciclare la infinit este guvernată de o serie de factori: compoziția produsului, nivelul de contaminare și capacitatea procesului industrial de a transforma deșeurile într-o materie primă secundară identică cu materia primă provenită direct din carieră. Dar, din nou, nu este atât de simplu! Exemplul gipsului și al plăcilor de gips-carton este destul de edificator. Placa de gips-carton are un strat de hârtie pe ambele fețe, care trebuie îndepărtat. Dar, în realitate, rămân întotdeauna câteva reziduuri de hârtie, iar materia primă de bună calitate trebuie reintrodusă în procesul de fabricație.

Astfel, pentru a fi reciclabil la infinit, fiecare produs necesită procese specifice care acoperă fiecare etapă, de la colectare și transport la sortare, decontaminare și reprocesare. Complexitatea acestora depinde de produsele care urmează să fie reciclate. Dar efortul merită din punct de vedere ecologic. Reciclarea la infinit a unui produs conservă materia primă. Acest proces în circuit închis aduce apoi o contribuție valoroasă la gestionarea durabilă a resurselor, la conservarea biodiversității (fără depozite de deșeuri) și la reducerea emisiilor de CO2. Dar este oare rentabil?

Economia circulară și provocările economice

Pentru un grup industrial precum Saint-Gobain, oferirea unei astfel de soluții îi diferențiază în mod evident oferta pe piață și adaugă o valoare reală pentru clienții care doresc să contribuie la economia circulară. Pentru consumatorul final, aceasta reprezintă promisiunea de a cumpăra un produs sustenabil și responsabil care abordează provocările de mediu. „Există o nevoie reală de o economie circulară în toate sectoarele economiei", continuă Xavier Meyer." Deficitul tot mai mare de resurse și reglementarea mai strictă a depozitelor de deșeuri vor împinge companiile industriale să găsească soluții în jurul noilor servicii de reciclare." Acestea fiind spuse, cu cât procesul de reciclare este mai complex, cu atât este mai scump. Iar parametrii de sortare, reprocesare sau colectare a deșeurilor pot înclina uneori puternic balanța.

Dezvoltarea de noi materiale reciclabile la infinit

În viitorul apropiat, dezvoltarea proceselor industriale va converge probabil cu proiectarea durabilă a produselor, făcând posibilă extinderea listei de materiale reciclabile la infinit. Recent, plasticul PET utilizat la ambalajele alimentare a făcut obiectul unor dezvoltări științifice care utilizează o enzimă ce separă monomerii care pot fi apoi utilizați pentru fabricarea de noi sticle PET. Saint-Gobain a dezvoltat un nou proces industrial de tratare a materialelor refractare pe bază de crom uzate din unele dintre cuptoarele sale. Această nouă tehnică permite transformarea cromului cu valența 6 (toxic) în crom cu valența 3 și, prin urmare, refractarele să fie reciclate. 

Grupul se concentrează pe dezvoltarea de noi soluții pentru reciclarea materialelor, cum ar fi discurile abrazive, și contribuie la dezvoltarea de canale de reciclare pentru o serie de materiale de construcții comercializate.

Confruntată cu o penurie tot mai mare de resurse naturale, reciclarea infinită pare să ofere o soluție relevantă în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și conservarea biodiversității. Dar este încă necesară îmbunătățirea proceselor industriale în așa fel încât să crească rata de reciclare a deșeurilor la sfârșitul ciclului de viață și să faciliteze reprocesarea acestora.