Sănătate & Siguranță
3 minutes min

Garantarea sănătății și siguranței pentru toate părțile implicate

Garantarea sănătății și siguranței pentru toate părțile implicate

Garantarea protecției pentru toți partenerii noștri

Sănătatea și siguranța se află în centrul culturii noastre corporative pentru a proteja toate părțile implicate: angajați, lucrători temporari, subcontractori, clienți, utilizatori ai produselor noastre, persoane care locuiesc în apropierea locațiilor și punctelor noastre de vânzare, dincolo de legislația locală aplicabilă, atunci când este necesar.

Carta de Mediu, Sănătate și Securitate (MSS) a Saint-Gobain reprezintă fundamentul regulilor și procedurilor noastre pentru identificarea, reducerea și gestionarea riscurilor. Departamentul EHS al Grupului asigură monitorizarea și implementarea corectă a acestei politici la fiecare nivel de management și pentru toți angajații noștri, astfel încât fiecare să fie un actor reprezentativ în ceea ce privește sănătatea și siguranța sa și a colegilor săi.

Dezvoltarea și promovarea unei culturi a sănătății și securității la toate nivelurile organizației reprezintă o prioritate. În acest scop, numeroase instrumente digitale sunt puse la dispoziția echipelor sau a managerilor, facilitând accesul la formare și la gestionarea riscurilor, cât mai aproape de locul de muncă și de angajați.

 

Obiectivul nostru este clar: zero boli profesionale și zero accidente de muncă”. - Claire Pedini, Vicepreședinte Senior al Departamentului de Resurse Umane și Transformare Digitală.

Pentru sănătatea tuturor

Protejăm sănătatea angajaților noștri prin dezvoltarea de instrumente care să anticipeze și să prevină riscul de îmbolnăviri sau incapacitate legate de muncă. Luăm măsuri pentru a îmbunătăți ergonomia posturilor de lucru.

În ceea ce privește chestiunea specifică a riscurilor chimice, ne-am angajat de mulți ani să reducem și să gestionăm riscurile asociate cu substanțele periculoase și cu praful. De asemenea, pentru că sănătatea reprezintă un echilibru între viața privată și cea profesională, luăm măsuri pentru a preveni riscurile psihosociale și stresul.

Pentru a atinge singurul obiectiv valabil: zero accidente

Siguranța este o chestiune care îi privește pe toți și necesită responsabilitate individuală, astfel încât fiecare să devină un actor reprezentativ în ceea ce privește propria siguranță și cea a colegilor săi. Vizitele de securitate sunt organizate în toate locațiile grupului în conformitate cu standardul SMAT (eng. Safety Management Tool). Actele și condițiile potențial periculoase fac obiectul unor acțiuni imediate sau integrate într-un plan de acțiune.

În 2020, au fost efectuate 383.031 de vizite SMAT în cadrul Grupului, ceea ce reprezintă un raport de 1,96 vizite per angajat, angajat temporar și subcontractant.

În timp ce Grupul Saint-Gobain înregistrează o scădere constantă a numărului de accidente de muncă, continuăm să ne îmbunătățim, convinși că obiectivul de zero accidente este în posibilitatea noastră.

Cifre cheie la nivel de Grup Saint-Gobain

  • Rata totală a accidentelor înregistrabile în cadrul Grupului (en. Total recordable accident rate - TRAR) de 1,8 în 2020 (angajați, lucrători temporari);
  • 243 de locații cu peste 1 milion de ore lucrate fără accidente cu întrerupere de timp;
  • Reducerea TRAR cu 25% între 2018 și 2020;
  • 70% dintre locațiile Saint-Gobain nu au înregistrat accidente timp de cel puțin un an.

Cifre cheie Saint-Gobain în România

  • Rata totală a accidentelor înregistrabile în cadrul Saint-Gobain România (en. Total recordable accident rate - TRAR) de 1,5 în 2020 (angajați, lucrători temporari);
  • 6 locații cu peste 1 milion de ore lucrate fără accidente cu întrerupere de timp;
  • Păstrarea TRAR la același nivel între 2018 și 2020, chiar dacă au fost desfășurate proiecte cu riscuri semnificative, proiecte cu implicarea a sute de colaboratori permanenți (reporniri linie, construirea de fabrici noi, achiziția de fabrici cu nivel scăzut de cultura SSM);
  • 80% dintre locațiile Saint-Gobain România nu au înregistrat accidente timp de cel puțin un an.