Sănătate & Siguranță
7 minutes min

Politica de sănătate Saint-Gobain: Interviu cu Geneviève Thiaucourt și Florence Triou

Politica de sănătate Saint-Gobain: Interviu cu Geneviève Thiaucourt și Florence Triou

Cu ocazia publicării noii politici de sănătate în muncă a Grupului, Geneviève Thiaucourt, Health at Work and Medical Director, și Florence Triou, General Manager al Saint-Gobain Ceilings France, Belgium și Luxembourg, care au condus împreună grupul de lucru responsabil de această nouă politică, ne explică importanța acesteia pentru fiecare dintre noi.

ÎN 2013, SAINT-GOBAIN A STABILIT PRIMA SA POLITICĂ DE SĂNĂTATE. CE ESTE O POLITICĂ DE SĂNĂTATE ȘI CARE ESTE SCOPUL ACESTEIA?

Geneviève Thiaucourt: Este un document care exprimă în mod clar angajamentul, viziunea și ambiția Grupului și a conducerii sale de a promova sănătatea. Pentru ca aceasta să funcționeze, trebuie să fie împărtășită de toți angajații Grupului.

Florence Triou: Acest document reflectă, de asemenea, importanța pe care Grupul o acordă sănătății în viziunea sa strategică, așa cum este ilustrată de foaia noastră de parcurs Grow & Impact.

Geneviève Thiaucourt: Sănătatea în muncă face parte, de asemenea, din scopul nostru „Making the World a Better Home”.

Geneviève Thiaucourt
Triou Florence
Geneviève Thiaucourt, Copyright: Saint-Gobain  Florence Triou, Copyright: Marc BERTRAND

     

CUI SE ADRESEAZĂ?

Geneviève Thiaucourt: Această politică vizează toate părțile interesate: angajații noștri, desigur, dar și clienții noștri și locuitorii din proximitatea locațiilor noastre. Pentru angajații noștri, înseamnă dezvoltarea unui mediu de lucru sănătos pentru a evita, pe cât posibil, orice impact negativ potențial asupra sănătății lor și creșterea impactului nostru pozitiv prin asigurarea și promovarea sănătății în muncă: monitorizare medicală, campanii de conștientizare, acces la asistență medicală, retenția la locul de muncă și mediul de lucru. Pentru clienții noștri, este vorba de a oferi produse și soluții sigure pentru sănătate și, dincolo de aceasta, de a oferi bunăstare și confort. În cele din urmă, pentru rezidenții noștri, șantierele noastre nu trebuie să fie o sursă de deranj. De asemenea, acestea trebuie să contribuie în mod pozitiv la viața lor de zi cu zi.

Florence Triou: Promovarea sănătății în rândul tuturor părților interesate este un obiectiv clar formulat, deoarece căutăm nu numai să respectăm reglementările, ci și, acolo unde este posibil, să le depășim.

Geneviève Thiaucourt: În mod evident, cerințele de reglementare diferă considerabil de la o țară la alta. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește limitele acceptabile de expunere la substanțele periculoase. Considerăm că este important ca toți angajații din Grup și părțile interesate să se bucure de același nivel de protecție. 

TOATE ACESTEA EXISTĂ DEJA. AȘADAR, CE ESTE NOU ÎN POLITICA DE SĂNĂTATE PREZENTATĂ ANUL ACESTA?

Geneviève Thiaucourt: Politica de sănătate a fost definită inițial în 2013, în urmă cu aproape 10 ani. A fost o primă politică de sănătate în muncă, axată în principal pe angajați. De atunci, societatea s-a schimbat, mai ales în ultimii doi ani. Grupul s-a schimbat și el. Implicarea companiei ca cetățean în viața societății este mai pronunțată. Această nouă politică de sănătate consolidează ambiția noastră față de clienți și de locuitori, dar și față de angajați: de exemplu, programul CARE, care nu exista în 2013, precum și munca la distanță ca parte a echilibrului dintre viața profesională și cea privată. Ne-am concentrat pe protecție, dar acum dorim să avem o acțiune mai extinsă în ceea ce privește prevenția. În această nouă politică de sănătate, consolidăm incluziunea, promovarea sănătății și bunăstarea psihologică. Un bun exemplu în acest sens a fost dat la premiile EHS, cu un Ruby acordat unui centru logistic din Danemarca care a angajat la nivel local persoane cu dizabilități mentale.

CUM A FOST DEZVOLTATĂ?

Florence Triou: În mai 2021, am înființat trei grupuri de lucru - câte unul pentru fiecare parte interesată* - alcătuite din angajați cu competențe diferite (operaționale, EHS etc.) și origini geografice diferite, pentru a ține cont de diversitatea Grupului. Concluziile lor au fost prezentate unui comitet, condus de Claire Pedini, Vicepreședinte Senior al Departamentului de Resurse Umane și Responsabilitate Socială Corporativă. Conținutul acestei politici de sănătate a fost elaborat de aceste grupuri de lucru și, prin urmare, provine cu adevărat din realitatea de pe teren.

CUM FUNCȚIONEAZĂ ÎN PRACTICĂ?

Geneviève Thiaucourt: Scopul nostru principal este ca această politică să fie cunoscută și înțeleasă de toată lumea. Managerii trebuie să adopte politica de sănătate, să utilizeze kitul managerului și să o implementeze în rândul echipelor lor. În activitatea lor de zi cu zi, majoritatea angajaților noștri vor fi preocupați doar de anumite domenii specifice ale politicii. Obiectivul comun este ca toți managerii să își pună și să adreseze la rândul lor întrebările corecte. De exemplu: „Cum funcționează această politică în fiecare zi?”, „Este mediul meu de lucru unul sănătos?”, „Care sunt riscurile (bunăstare psihologică, zgomot, expunere la poluanți, manipulare ergonomică, biologică, vibrații etc.) și „Cum pot să le evit sau să le reduc?”. Angajații pot, de asemenea, să întrebe despre propriile condiții de muncă: „De ce servicii medicale beneficiez?”. Ei ar trebui să poată semnala riscurile pentru sănătate, așa cum o fac și pentru siguranță. Și să aducă la cunoștință dacă un coleg nu se simte bine. Managerul trebuie să fie capabil să le răspundă la întrebări și să se asigure că menține un mediu de lucru sănătos.

DECI, ROLUL MANAGERULUI ESTE CRUCIAL, NU-I AȘA?

Florence Triou: Da, managerul are un rol esențial. Personal, acord o mare importanță bunăstării și sănătății angajaților mei, în special sănătății lor mentale. Nu este doar o chestiune de umanitate, ci și de performanță economică. Într-adevăr, oamenii sunt cu atât mai eficienți cu cât sunt sănătoși din punct de vedere fizic și mental și sunt împliniți de munca lor. Prin urmare, sănătatea stă la baza tuturor acțiunilor. A avea grijă de sănătatea și de bunăstarea echipelor înseamnă să te străduiești în mod constant să obții o organizație de care fiecare simte că aparține și poate da tot ce are mai bun, în beneficiul tuturor. Un angajat care nu se simte bine (mai ales din punct de vedere psihologic) înseamnă o echipă care nu se simte bine, iar rezultatele echipei au de suferit. Prin urmare, este esențial să știm să ascultăm. Toți managerii trebuie să se simtă liberi și împuterniciți să discute aceste probleme de sănătate cu echipele lor și cu fiecare angajat, în mod individual. Sănătatea nu este un subiect tabu, face parte din afacere și contribuie direct la aceasta.

CE ROL JOACĂ ECHIPELE EHS?

Geneviève Thiaucourt: EHS stabilește liniile directoare, obiectivele și planurile de acțiune, sprijină și supraveghează punerea în aplicare a acestora. Însă, politica de sănătate acoperă, de asemenea, dezvoltarea durabilă, excelența operațională, marketingul, vânzările, achizițiile, resursele umane și cercetarea & dezvoltarea, în special pentru subiecte legate de componența produselor noastre, atât pentru client și utilizatorul final, cât și pentru angajații care le produc și le utilizează. 

CUM SE MĂSOARĂ SĂNĂTATEA ȘI PROGRESUL?

Geneviève Thiaucourt: Pe baza unor indicatori existenți. De exemplu, din 2021, folosim HICE (eng. Health Indicator for Occupational Exposure) ca indicator pentru mediul de lucru și expunerea la riscuri asociate activităților noastre. Ca urmare, acum știm și monitorizăm câte locuri de muncă sunt expuse la peste 85 dB. Există, de asemenea, mulți indicatori de mediu. Indicatorul nostru de bunăstare mentală se bazează pe sondajul intern global, care include 8 întrebări despre bunăstarea angajaților.

CARE ESTE URMĂTORUL PAS ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ?

Geneviève Thiaucourt: Trebuie deja să implementăm această nouă politică de sănătate pentru toți angajații. Apoi, dorim să consolidăm bunăstarea mentală, în special prin încurajarea unei utilizări mai mari a aplicației dedicate. De asemenea, dorim să dezvoltăm un program global de promovare a sănătății. În prezent, toate programele de promovare a sănătății sunt bazate pe site-uri regionale. De exemplu, nu există un program global de promovare a sănătății cardiovasculare.

În prezent, avem o bază de date a substanțelor și un instrument (SAFHEAR) care permite fiecărei entități în cauză să întocmească și să documenteze propriul inventar al substanțelor chimice utilizate sau generate în timpul proceselor de producție și să evalueze riscul pentru operatori. În 2023, acest lucru va deveni un indicator: HICE Chemicals. În mod evident, calitatea substanțelor utilizate în produsele noastre reprezintă o preocupare majoră pentru Grup, în plus, față de  controlul emisiilor noastre de mediu.

În cele din urmă, lucrăm la desfășurarea standardelor și ghidurilor noastre de ergonomie. Ne angajăm să desfășurăm diversele aspecte ale acestei politici și să monitorizăm aplicarea ei cât mai mult posibil.