Resurse & Circularitate
5 minutes min

Stop deșeurilor: economie circulară pentru clădiri sustenabile

economie circulară Saint-Gobain Glass Romania

Clădirile au un impact major asupra mediului, fiind responsabile de 40% din consumul de materii prime naturale și de 40% din volumul de deșeuri, provenit, în mare parte, din reabilitări sau demolări ale acestora. Pe lângă materiile prime, cantități importante de apă și energie asociate acestora sunt utilizate zilnic.

Pentru a preveni efectele ireversibile ale acestui consum dezechilibrat, generat de dezvoltarea accelerată a urbanizării la nivel global, sectorul construcțiilor trebuie să răspundă la două provocări majore: proiectarea de clădiri care utilizează produse cu impact redus asupra mediului și reducerea până la zero a cantităților de deșeuri nerecuperate din construcții și demolări.

Actor cheie în sectorul clădirilor sustenabile, Saint-Gobain acționează deja pentru schimbarea modului în care sunt gestionate resursele și se orientează către soluții care minimizează efectele asupra mediului înconjurător. 

Una dintre preocupările majore ale Grupului Saint-Gobain este economia circulară, model de producție și consum care are ca scop eficientizarea utilizării resurselor și reducerea impactului asupra mediului înconjurător, fără să neglijeze starea de bine și confortul oamenilor. Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional liniar, implicând o abordare în trei pași: reducere-reutilizare-reciclare. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins, iar producerea de deșeuri este minimizată.

 

Cum a adoptat Grupul Saint-Gobain economia circulară?

Colectarea de deșeuri pentru producerea de materiale noi

În 2008, Grupul Saint-Gobain a creat în Franța primul sistem de reciclare a deșeurilor din ipsos. În prezent, sistemul de reciclare este utilizat în 18 țări și este adaptat pentru a aborda probleme locale. În Franța, aproape 50.000 de tone de ipsos sunt colectate și reciclate anual prin intermediul serviciului Placorecycling©. Pe lângă reciclarea clasică ce presupune înglobarea conținutului reciclat în produse noi, similare, există și direcții alternative de utilizare a conținutului reciclat: în Africa de Sud, Saint-Gobain Gyproc reciclează deșeurile din ipsos și le transformă în îngrășământ pentru agricultură. O soluție care, pe lângă reducerea puternică a cantităților de deșeuri, avantajează și agricultura locală și producția alimentară. De asemenea, o altă inițiativă a Grupului este aceea de a produce materiale noi din vată de sticlă recuperată din demolări, folosind un proces de geopolimerizare. Acest proces constă în încălzirea produsului pentru a obține așa numitul beton „polimer” cu o amprentă de carbon care este cu 80% mai mică decât cea a betonului obișnuit.

 

Gestionarea durabilă a resurselor

În 2015, Saint-Gobain a lansat Politica de gestionare durabilă a resurselor, cu scopul de a promova tranziția către o economie circulară. Aceasta implică o acțiune în trei pași: realizarea de produse cu conținut reciclat, reducerea substanțială a deșeurilor de producție și reciclarea deșeurilor rezultate din producție. 

Saint-Gobain și-a stabilit obiectivul de a reduce cu 50% deșeurile de producție până în 2025, față de valorile din anul 2010. Pentru a susține această abordare, Grupul Saint-Gobain a dezvoltat SCORE, un accelerator ce facilitează evaluarea performanței produselor de construcție în conformitate cu criteriile de sustenabilitate, luând în considerare indicatori precum energia, climatul, sănătatea, economia circulară, consumul redus de apă și crearea de valoare adăugată la nivel local. Acest instrument ajută la identificarea căilor către inovație pentru a dezvolta produse mai durabile și pentru a îmbunătăți produsele și procesele existente. 

 

Proiectarea de materiale durabile

Primul pas pentru a reduce deșeurile este îmbunătățirea produselor încă din faza de proiectare, luând în considerare impactul produselor înainte, în timpul și după folosință. Scopul este cel de a oferi produse cu o durată de viață extinsă pentru o construcție mai durabilă, care la finalul vieții clădirii să poată fi reutilizate sau reciclate într-o mare măsură. Acest lucru este posibil printr-o tranziție de la o economie tradițională liniară: fabricarea, utilizarea și aruncarea materialelor, către o economie circulară. Saint-Gobain încearcă să confere clădirilor flexibilitate și adaptabilitate pentru a permite o tranziție simplă, care să reducă producerea de noi deșeuri. Spre exemplu, posibilitatea de a scoate doar geamul dintr-o fereastră fără sa fii nevoit să scoți și cadrul, pereți sau tavane care sunt demontabile și reutilizabile sau plăci din gips-carton produse la dimensiunile din proiect pentru șantierele mari, pentru a se limita volumul deșeurilor rezultate la instalare.  

 

Implementarea economiei circulare în toate domeniile

Filialele Saint-Gobain au implementat noi procese care integrează economia circulară în toate dimensiunile sale. ISOVER oferă lianți pe bază de materii prime provenite din industria zahărului și a cerealelor. În fabrica de vată minerală din sticlă ISOVER din România se utilizează cioburi care înlocuiesc materiile prime naturale până la un procent de 40%, cu ambiția ca acest procent să ajungă în anii următori până la 75%. 

Economia circulară devine un fenomen din ce în ce mai prezent și integrat în toate domeniile,  fiind un model plin de beneficii: de la reducerea impactului asupra mediului, protejarea și creșterea cantității de materii prime, stimularea inovării și creșterii economice, până la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, consumatorii vor beneficia de produse durabile și inovatoare care vor spori calitatea vieții și îi vor ajuta să economisească bani pe termen lung și să participe activ la protejarea mediului.