Dezvoltare durabilă
2 minutes min

Creșterea duratei de viață și a gradului de exploatare a clădirilor

Clădiri verzi

Prelungirea duratei de viață funcțională a clădirilor contribuie la optimizarea exploatării resurselor la capacitatea lor maximă. Pe măsură ce evenimentele imprevizibile devin tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, creșterea rezilienței și adaptabilității clădirilor este esențială. 

Știați că?

15.6%

Numărul de birouri neocupate la nivel mondial în 2022

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce este reziliența clădirii?

Prezintă 4 caracteristici:

Robustețea: capacitatea de a menține operațiunile și funcțiile critice în caz de criză.

Resurse: capacitatea de a fi pregătită, de a răspunde și de a asigura gestionarea unei crize

Recuperarea rapidă: capacitatea de a reveni la operațiunile normale cât mai rapid și mai eficient posibil după o întrerupere.

Redundanță: resurse de rezervă disponibile pentru a sprijini resursele originale în caz de deficiență.

Ce înseamnă flexibilitatea clădirii? 

Definiție: flexibilitatea ajută la pregătirea pentru nevoi de schimbare cunoscute sau posibile nevoi de schimbare necunoscute (ISO 20887, 2020). Clădirea se adaptează cu ușurință la schimbări, fie în ceea ce privește scopul său, fie ca urmare a condițiilor externe (de exemplu, schimbările climatice)

Adaptarea nu numai în ceea ce privește structura clădirilor, ci și conversia spațiului utilizat pentru un nou scop

Beneficii pe termen lung: prelungirea duratei de viață a clădirii, servicii mai bune pentru ocupanți, reducerea amprentei de carbon în comparație cu demolarea și construirea unei clădiri noi.

Cum creștem durata de viață a clădirii și rata de utilizare? 

Necesitatea unei flexibilități ridicate: clădirile pot fi modificate pe parcursul duratei lor de viață. 

Modificări necesare pentru a proiecta clădiri mai flexibile - 3 aspecte principale:

  • modificări ale distribuției spațiului intern: sistemul de pereți interiori, ...
  • modificări în ceea ce privește deservirea clădirilor: acces ușor la conducte, plafoane mai înalte pentru căile de acces, ...
  • modificări ale fațadei și structurii clădirilor: fațadă neportantă, proiectare structurală pentru a susține extinderea viitoare, ...

Cum contribuim? 

Soluții modulare sau offsite

Servicii personalizate 

Soluții pentru construcții ușoare