Cost de exploatare
1 minute min

Eficiența la sfârșitul duratei de viață a clădirii

concept casă

Lucrările de demolare și deconstrucție trebuie să fie optimizate pentru asigurarea performanțelor clădirii până la sfârșitul duratei sale de viață. 

Știați că?

500

milioane de tone de deșeuri din construcții și demolări sunt generate anual în Europa

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care sunt principalele costuri la sfârșitul ciclului de viață? 

Lucrări de demolare și construcție

Costuri pentru măsurile de protecție la demolarea deșeurilor periculoase

Costuri pentru depozitarea deșeurilor și alte costuri de eliminare, inclusiv costurile logistice

Venituri potențiale din revânzarea materialelor sau a deșeurilor rezultate din deconstrucție

Cum se pot optimiza costurile? 

Facilitarea procesului de deconstrucție sau dezmembrare

Reutilizarea vânzării de piese sau materiale de construcție

Care sunt principalele beneficii pentru clădire? 

Minimizarea costurilor cu forța de muncă pentru deconstrucție

Minimizarea costurilor de depozitare și a altor costuri de eliminare (maximizarea conținutului reciclabil)

Posibilitatea de a reduce costurile sau de a obține venituri din reutilizarea/vânzarea materialelor

Cum acționăm?

Soluții ușor de deconstruit și reciclat: sisteme ușoare pentru fațade 

Sisteme ETICS care pot fi desprinse de pe fațadă

Plăci Ecophon® pentru plafoane ușor de demontat, cu profile de conectare 100% reciclabile

Reciclare