Glosar

background

Glosar

A

ACT
Program de formare dedicat prevenirii corupției

Adhere
Program de formare la distanță dedicat Principiilor de conduită și acțiune, codul de conduită etică al Grupului Saint-Gobain.

Atitudini
Concept legat de practicile manageriale ale Saint-Gobain. Cinci la număr, acestea reprezintă atât o abordare managerială, cât și o stare de spirit care îi unește pe toți angajații Grupului.

 

B

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)
Proces de proiectare colaborativă a unei clădiri, utilizând un sistem coerent de modele computerizate 3D. Rolul BIM este de a facilita monitorizarea performanțelor unei clădiri, atât ca întreg, dar și pe componente.  De exemplu, un arhitect care utilizează BIM va putea evalua cu ușurință  performanța  unei clădiri din perspectiva impactului asupra mediului, informație esențiala în schemele de certificare pentru clădiri verzi.

BOOST!
Platforma de formare online creată de Saint-Gobain.


BREEAM sau Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Metoda de evaluare a clădirilor de către Building Research Establishment)
Originară din Marea Britanie, această metodă de evaluare a performanței clădirilor în materie de mediu este standardul de certificare a clădirilor cel mai utilizat pe scară largă la nivel mondial.

 

C

CARE by Saint-Gobain
Program de protecție socială pentru toți angajații Grupului și familiile acestora.

CDP sau Carbon Disclosure Project
Organizație internațională non-profit, creată în anul 2000, care publică date privind impactul asupra mediului al celor mai mari companii. Are sediul în Marea Britanie.

CIOBURI (en. cullet)
Sticlă spartă provenită din deșeuri de fabricație sau din colectarea selectivă a deșeurilor și a conținutului reciclat.

COMPLY
Program de formare dedicat legislației antitrust

CSR (en. Corporate Social Responsibility)
Corporate Social Responsibility sau Responsabilitatea Socială Corporativă este integrarea voluntară de către companii a preocupărilor societale, sociale și de mediu în activitățile lor comerciale și în relațiile lor cu părțile interesate. Prin urmare, reprezintă contribuția societăților la provocările dezvoltării durabile.

 

D

DEP (Déclaration Environnementale de Produit)
Environmental Product Declaration (Declarația de mediu pentru produs) este un acronim francez echivalent cu EPD-ul englezesc. 

 

E

EBITDA (en. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
Profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere, taxe și amortizare

EHS (Environment, Health and Safety)
Mediu, sănătate și securitate

EPD sau Declarația de mediu pentru produs
Permite evaluarea performanței de mediu a unui produs de construcții sau a unui echipament destinat utilizării în lucrări de construcții. Obiectivul său este de a oferi informații transparente, obiective și verificate pentru consumatori.

ESG (en. Environment, Social and Governance)
Mediu, Social și Guvernanță
Criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) sunt în general cei trei piloni ai analizei non-financiare. Acestea sunt luate în considerare în cadrul analizelor privind managementul responsabilității sociale. Datorită criteriilor ESG, putem evalua modul în care companiile își exercită responsabilitatea în ceea ce privește mediul și părțile interesate (angajați, parteneri, subcontractori și clienți).

ETICS sau External Thermal Insulation Composite System
Sistem de izolare termică la exterior

 

F

Float (sticla plană)
Procedeu industrial, în care un amestec de materii prime este încărcat continuu în cuptorul de topire. 

 

G

GBC sau Green Building Councils: un ONG care promovează construcțiile durabile, fondat în 2002 și care reunește profesioniști în domeniul construcțiilor durabile din peste 100 de țări.

GDPR sau Regulamentul general privind protecția datelor
Un regulament european care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

GHG (en. Greenhouse Gases)
Gazele cu efect de seră
Componente gazoase care absorb radiațiile infraroșii emise de suprafața Pământului și contribuie astfel la efectul de seră. Creșterea concentrației acestora în atmosfera Pământului este unul dintre factorii care stau la baza încălzirii globale.

Global ABC sau Alianța Globală pentru Construcții și Construcții
Lansată cu ocazia COP21, Alianța Globală pentru Clădiri și Construcții are ca scop mobilizarea instituțiilor internaționale pe subiectul contribuției sectorului construcțiilor la emisiile de gaze cu efect de seră. Găzduită de UNEP, reunind organizații internaționale, țări, companii și asociații, Global ABC a elaborat o foaie de parcurs pentru o construcție cu zero emisii de carbon.

GLOBAL COMPACT
Pactul global
Inițiativă a Organizației Națiunilor Unite lansată în anul 2000, având ca scop încurajarea companiilor din întreaga lume să adopte o atitudine responsabilă din punct de vedere social, angajându-se să integreze și să promoveze mai multe principii referitoare la drepturile omului, standardele internaționale de muncă, mediul și lupta împotriva corupției.

Green Buildings Saint-Gobain (Clădiri verzi Saint-Gobain)
Site web care permite clienților Grupului să evalueze contribuția produselor și soluțiilor sale la obținerea certificărilor.

Green Deal sau Acordul Verde European
Ansamblu de măsuri menite să facă din Europa un continent "neutru din punct de vedere climatic" până în 2050. Prezentat la 11 decembrie 2019 de către Comisia Europeană, Green Deal se adresează atât întreprinderilor, cât și cetățenilor, care sunt invitați să participe la tranziția ecologică și la dezvoltarea durabilă.

Grow & Impact (Creștere și impact)
Planul strategic adoptat de Saint-Gobain și anunțat în noiembrie 2021.

GDPR sau Regulamentul general privind protecția datelor
Regulament european care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal datelor cu caracter personal în întreaga Uniune.

 

H

HPS sau High Performance Solutions
Soluții de înaltă performanță
O divizie a Saint-Gobain, organizată în funcție de piață, pentru clienții globali ai Grupului, și care are ca scop furnizarea de soluții cu valoare adăugată pentru o varietate de soluții de ultimă generație în mobilitate, sănătate, construcții și industrie.

 

L

Lanț valoric
Un lanț de activități interconectate care dezvoltă fiecare o valoare mai mult sau mai puțin strategică și importantă pentru companie, prin integrarea activităților din amonte (furnizori) și din în aval (clienți și alte părți interesate).

LEED sau Leadership in Energy and Environmental Design
Program american de certificare creat în 1998.

 

N

Net Zero Carbon
Echilibrul între emisiile de CO2 și absorbție. La nivel de companie, standardul de neutralitate a emisiilor de carbon se referă la întregul său lanț valoric (a se vedea "domenii de aplicare" de mai jos).

 

O

OPEN sau Our People in an Empowering Network
Oamenii noștri într-o rețea axată pe împuternicire: Programul de resurse umane al Saint-Gobain.

 

P

Principii de Conduită și Acțiune
Aceste nouă principii constituie Codul Saint-Gobain de etică. Ele se referă în mod explicit la standardele aplicabile ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Carta Internațională a Drepturilor Omului în ceea ce privește lupta împotriva corupției ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

PEE (Plan d'Epargne Entreprise)
Planul de economii al întreprinderii

PEG (Plan d'Epargne Groupe)
Planul de economii al Grupului

 

R

R&D sau Research & Development
Cercetare & Dezvoltare

REACH sau Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals
Regulament european care prevede accesul public la informații privind substanțele la care utilizatorii pot fi expuși. Baza de date corespunzătoare este gestionată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

 

S

SCOPE
Domeniul de aplicare
Acest termen se referă la cele trei familii principale de emisii de gaze cu efect de seră ale unei organizații, așa cum sunt definite de standardul internațional al Protocolului privind gazele cu efect de seră. 

  • Domeniul de aplicare 1: emisii directe din surse pe care Saint-Gobain le deține și controlează direct. 
  • Domeniul de aplicare 2: emisii indirecte din producția de energie cumpărată și consumată de Saint-Gobain.
  • Domeniul de aplicare 3: toate celelalte emisii indirecte care apar în lanțul valoric al Grupului.

SMAT sau Safety Management Tool
Instrumentul de gestionare a securității
Metodologie utilizată pentru inspecțiile privind securitatea.

 

T

Transform & Grow
Transformare și creștere
Planul de transformare al Grupului Saint-Gobain, lansat în ianuarie 2019 și finalizat la sfârșitul anului 2020.

 

U

UNEP sau Programul Națiunilor Unite pentru Mediu
Organizație dependentă de Organizația Națiunilor Unite, creată în 1972, cu scopul de a coordona activitățile Națiunilor Unite în domeniul mediului și de a asista țările în implementarea politicilor de mediu.

 

W

WBCSD sau World Business Council for Sustainable Development
Consiliul mondial al întreprinderilor pentru dezvoltare durabilă
WBCSD este o grupare mondială de 200 de companii care analizează și dezvoltă soluții pentru o lume mai durabilă. Saint-Gobain este membru al Consiliului WBCSD din 2017, cu responsabilitate pentru "climă, energie, economia circulară, orașele, localitățile și mobilitatea". 

WCM sau World Class Manufacturing
Un program de excelență industrială.

WELL 
Lansat în Statele Unite în octombrie 2014, "Well Building Standard" este un sistem de referință care reunește cele mai bune practici în materie de proiectare, construcție, amenajare și funcționare a spațiilor de lucru. WELL este prima certificare dedicată în întregime stării de bine a ocupanților.

WGBC sau World Green Building Council
Consiliul Mondial pentru Clădiri Verzi
O organizație globală pentru promovarea calității construcțiilor durabile, înființată în 2002 și care reunește profesioniști în domeniul construcțiilor durabile din peste 100 de țări.